Zabrze przestrzenią rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju dysponuje szeroką gamą produktów skierowanych zarówno do mikro, małych
i średnich firm, jak i do dużych przedsiębiorstw. W swojej ofercie PFR posiada: wsparcie finansowe, doradztwo
i szkolenia czy ekspansję zagraniczną. W związku z obecną sytuacją przedsiębiorcy mogą skorzystać z wsparcia
w ramach Tarczy Finansowej PFR.

Poniżej przedstawiamy jedynie wybrane produkty i zapraszamy do odwiedzenia strony Polskiego Funduszu Rozwoju.

  1. Program „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”

W związku ze zwalczaniem skutków COVID-19 w Polsce Rada Ministrów powierzyła realizację programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” Polskiemu Funduszowi Rozwoju. Program ma za zadanie zapobiegnięcie ryzyka masowej upadłości firm z sektora MŚP oraz zwolnień ich pracowników na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w obecnej sytuacji.

Celem programu jest więc:
a) Udostępnienie przedsiębiorcom Finansowania Programowego na warunkach preferencyjnych, w istotnej części bezzwrotnego, dla zapewnienia im płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19 o łącznej maksymalnej wartości do 25.000.000.000 zł;
b) stabilizacja finansowa celem ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli o łącznej maksymalnej wartości do 50.000.000.000 zł.

Przyjmowanie wniosków rozpoczęte
Przyjmowanie wniosków w systemach bankowości elektronicznej rozpoczęło się 29 kwietnia o godz. 18:00.

Finansowanie Programowe udzielane jest za pośrednictwem banków, które w imieniu Polskiego Funduszu Rozwoju przyjmują Wnioski i Odwołania. Regulamin programu oraz linki do stron banków dostępne są tutaj.

  1. „Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców”

„Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców” przygotowany przez ekspertów z Polskiego Funduszu Rozwoju prezentuje wszystkie istotne zmiany prawa wraz z praktycznymi wyjaśnieniami. Ponadto w zakładce „Dla biznesu” przedstawiona jest oferta dla startupów, firm z sektora MŚP, dużych firm czy firm zagranicznych.

Informacje nt. oferty Polskiego Funduszu Rozwoju dla biznesu oraz ww. przewodnik dostępne są pod adresem https://pfr.pl/

Dla Biznesu