Budowanie marki

W trzecim dniu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (16.11.2016r.) w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza odbyło się kolejne Spotkanie biznesowe. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele zabrzańskiego samorządu na czele z Małgorzatą Mańką-Szulik, prezydentem Zabrza, przedstawiciele samorządów gospodarczych oraz instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcy. Uczestnicy mieli okazję do zaprezentowania własnej firmy, nawiązania kontaktów biznesowych, wymiany opinii i poglądów na tematy ważne dla dalszego rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście i regionie.
Tematem przewodnim spotkania było „Budowanie marki” – temat został omówiony na przykładzie naszego klubu piłkarskiego Górnika Zabrze przez jego prezesa Bartosza Sarnowskiego.

Dla Biznesu