„Biznesowe Zabrze”

Zgodnie z projektami PR.1.3.1. „Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta” oraz PR.2.2.2. „Organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów i seminariów dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej” wpisanymi w Lokalny Plan Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Zabrze na lata 2016-2020, dnia 16 października 2018 r. w restauracji „Szyb Maciej” w Zabrzu, odbyło się spotkanie biznesowe pn. „Biznesowe Zabrze”, w którym udział wzięli Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, przedstawiciele Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zabrze, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz zabrzańscy przedsiębiorcy. Spotkanie miało na celu podsumowanie działań Miasta Zabrze na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz działania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zabrze. Podczas spotkania przedstawiciel Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej omówił możliwości inwestowania na terenach KSSE oraz wiążące się z tym zwolnienia podatkowe. Wydarzenie było również okazją do wręczenia podziękowań dla przedsiębiorców za wsparcie organizacji „Pikniku w Rytmie Firmy”, który odbył się 21 września 2018 r. na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu.

Fotogaleria

Dla Biznesu