Zabrze przestrzenią rozwoju

Skorzystaj z platformy eBOK i wygodnie załatw sprawę urzędową przez internet

10.07.2024

Chcesz elektronicznie zapłacić podatek lub zagłosować w budżecie obywatelskim? Skorzystaj z platformy eBOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta), dzięki której możesz m.in. sprawdzić należności podatkowe czy dokonać elektronicznych płatności – bez wychodzenia z domu! Kliknij i sprawdź:

Każdy podatnik, który odprowadza m.in.: podatek od nieruchomości, podatek leśny lub podatek rolny ma możliwość założenia konta na platformie eBOK, na której publikowane są informacje o wysokości danego podatku. Jedną z głównych funkcjonalności platformy jest możliwość dokonania elektronicznych płatności w zakresie naliczonych podatków. Możliwe jest opłacenie jednej lub kilku rat podatku zgodnie z wydaną decyzją. Dodatkowo użytkownik ma wgląd w pięcioletnią historię dokonanych opłat, niezależnie od sposobu ich dokonania.

W chwili obecnej użytkownik może dokonać płatności elektronicznych w zakresie:

  • podatku od nieruchomości,
  • podatku leśnego,
  • podatku rolnego,
  • podatku od środków transportowych,
  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • opłaty za wieczyste użytkownie (gminy oraz Skarbu Państwa).

Na platformie można założyć konto na dwa sposoby – poprzez zarejestrowanie danych profilowych lub poprzez Krajowy Węzeł (w tym Profil Zaufany).

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem platformy oraz Instrukcją obsługi dostępną na stronie eBOK. Platforma dostępna jest w wersji na komputer oraz na urządzenia mobilne.

W razie pytań bądź problemów prosimy o kontakt w Wydziałem Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego telefonicznie (32) 273 96 26 bądź za pomocą poczty elektronicznej sekretariat_irsi@um.zabrze.pl.

Platforma eBOK powstała w ramach projektu pn. „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji dla Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne oraz w ramach projektu Miasto Przestrzenią Rozwoju współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.