Zabrze przestrzenią rozwoju

Od 1 sierpnia będzie można starać się o bon energetyczny

10.07.2024

Od 1 sierpnia rozpocznie się nabór wniosków o bon energetyczny. Do końca września będzie można złożyć taki wniosek w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 16 oraz w punkcie przy ul. Wyzwolenia 9. Godziny przyjmowania stron można sprawdzić na stronie www.zcsr.zabrze.pl. Dodatkowo, będzie możliwość składania wniosków poprzez platformę ePUAP oraz aplikację mObywatel.

Bon energetyczny przysługuje za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu domowemu spełniającemu kryterium dochodowe. Dochody za 2023 r. nie powinny przekraczać 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jeśli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, dalej istnieje możliwość ubiegania się o bon energetyczny – w tym przypadku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, dzięki której dalej przysługuje prawo do świadczenia. W takim przypadku kwota świadczenia będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Wysokość bonu energetycznego jest zależna od wielkości gospodarstwa domowego, jak i od jego głównego źródła ogrzewania i będzie wynosić:

•                 dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;

•                 dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;

•                 dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;

•                 dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.. 

Dla osób korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła czy piec akumulacyjny), stawki będą zwiększone o 100% (warunkiem jest wpisanie lub zgłoszenie takiego źródła do CEEB do 1 kwietnia 2024 r. – w przypadku źródeł już działających wcześniej, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB) i będą wynosić:

•                 dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;

•                 dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;

•                 dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;

•                 dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.