Zabrze przestrzenią rozwoju

Przygotowanie Planu Ogólnego Miasta Zabrze – przyszłość zabrzańskich ROD-ów nie jest zagrożona

08.07.2024

W ramach reformy przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, gminy są zobowiązane do końca przyszłego roku opracować tzw. plany ogólne, które będą podstawą do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nowe przepisy wzbudziły obawy, że może to doprowadzić do likwidacji części ogrodów działkowych, jednak nasze miasto nie zamierza dokonywać likwidacji czy zmian przeznaczeń istniejących terenów ogrodów działkowych.

Obawy działkowców potwierdza fakt, że do Biura Planowania Przestrzennego zabrzańskiego Urzędu Miasta wpłynęło ponad dwa tys. wniosków, które dotyczą projektu Planu Ogólnego Miasta Zabrze i związanych z nim uzgodnień planistycznych w zakresie ogrodów. Przygotowanie takiego planu jest na razie na etapie wstępnym, nie jest to jeszcze faza formalnego składania wniosków.

W naszym mieście funkcjonuje 31 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które integrują lokalną społeczność i są zielonymi płucami Zabrza. ROD-y zapewniają mieszkańcom miejsce do uprawy warzyw, owoców oraz relaksu na świeżym powietrzu.