Zabrze przestrzenią rozwoju

Komenda Miejska Policji w Zabrzu prowadzi nabór

17.06.2024

Komenda Miejska Policji w Zabrzu zaprasza, żeby dołączyć do służb mundurowych. Policjanci odgrywają kluczową rolę w trosce o bezpieczeństwo niosąc pomoc tym, którzy jej potrzebują. To oni reagują na wezwania w sytuacjach zagrożenia, prowadzą dochodzenia w sprawie przestępstw, a także pomagają ofiarom przestępstw i ich rodzinom.

Chętnych zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z Zespołem Kadr i Szkolenia – osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1 Maja 10, lub telefonicznie pod dedykowanym numerem 478 543 218. Pracownicy komendy pełnią dyżury dla kandydatów w każdy poniedziałek w godzinach 7.30-18.00, oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Praca w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji. W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu, jednak satysfakcja z realizowanych zadań zrekompensuje minusy służby.

Na przyszłych policjantów czeka m.in.:

 • stabilną i długoletnią praca;
 • uprawnienia emerytalne już po 25 latach służby;
 • korzystne warunki finansowe, w tym uposażenie w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego w kwocie (wszystkie kwoty są szacunkowe*) ok. 4245 zł netto dla osoby do wieku 26 lat, a ok. 4015 zł netto powyżej 26 lat plus wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy, a po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego uposażenie w kwocie ok. 5530 zł netto dla osoby do wieku 26 lat, a ok. 5130 zł netto powyżej 26 lat oraz wysługa jw.;
 • możliwość awansu w stopniu oraz stanowisku;
 • możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
 • możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
 • możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (Akademia Policji w Szczytnie);
 • korzystne warunki socjalne, w tym:
 • nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję;
 • nagrody jubileuszowe;
 • coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;
 • coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;
 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych;
 • urlopy dodatkowe;
 • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.

* dane KGP

Po przyjęciu do służby kandydat zostanie skierowany na trwające około 6,5 miesiąca szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół Policji. Następnie, w ramach adaptacji zawodowej, należy odbyć 63 służby w delegacji – np. w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach, Warszawie  lub Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku Białej lub Częstochowie. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczania imprez masowych, ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych lub poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

Praca w policji oferuje wiele możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Policjanci mogą rozwijać swoje umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, komunikacji i pracy zespołowej. Mogą również specjalizować się w różnych dziedzinach, takich jak dochodzenia kryminalne, prewencja przestępczości czy zwalczanie narkotyków. Służba nigdy nie jest nudna, a każdy dzień niesie ze sobą nowe wyzwania i sytuacje, z którymi trzeba się zmierzyć: policjanci muszą być przygotowani na wszystko, od rutynowych kontroli ruchu drogowego po reagowanie na poważne incydenty.