Zabrze przestrzenią rozwoju

Trwa XI edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego – etap składania wniosków zamknięty!

28.05.2024

23 maja upłynął termin składania wniosków z propozycjami zadań do realizacji przez samorząd w ramach XI edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Wpłynęło w sumie 88 wniosków (liczba ta może się jeszcze zwiększyć z uwagi na możliwość wysłania wniosku pocztą). Wśród zgłoszonych projektów znalazły się bardzo różnorodne inicjatywy, a wśród nich np. propozycje dotyczące modernizacji Parku im. Jana Pawła II, Parku im. Powstańców Śląskich czy też utworzenia miejsca rekreacji między ulicami Brondera, Kasprowicza i Tarnogórską w Biskupicach. Zaproponowano też m.in. wybudowanie nowej tężni solankowej na osiedlu Helenka. Nie zabrakło też pomysłów dedykowanych zwierzętom – wybiegów dla psów oraz domków dla dziko żyjących kotów.

Wnioski będą teraz przedmiotem oceny formalnej i prawno – technicznej. Zakończenie wstępnej weryfikacji zaplanowano na 7 sierpnia, a ostateczną listę projektów, które poddane zostaną głosowaniu, poznamy 28 sierpnia. Samo głosowanie rozpocznie się 9 września i potrwa do 26 września. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 10 października.

Projekty, które spełniają potrzeby niemal wszystkich

O tym, że Zabrzański Budżet Obywatelski zmienia miasto, świadczą liczby. W ramach dotychczasowych dziesięciu odsłon ZBO mieszkańcy Zabrza złożyli ponad 950 wniosków. Wybranych zostało 215 zadań, a większość z nich już służy mieszkańcom.

Co jest najlepsze w budżecie obywatelskim? Różnorodność i fakt, że trafiają tu projekty, które spełniają potrzeby niemal wszystkich. Wybieg dla psów przy ul. Gdańskiej, kort tenisowy przy ul. Gagarina, skatepark oraz siłownia pod chmurką z flowparkiem w Zaborzu czy nowe boiska piłkarskie jak to, które w ubiegłych latach oddano w samej dzielnicy Skłodowskiej-Curie.… Podobnych projektów w mieście będzie znacznie więcej, gdyż lada moment rozpoczyna się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego, a w puli do rozdysponowania jest niebagatelna kwota.

Tym razem Miasto przeznaczyło na zgłoszone i wybrane przez mieszkańców projekty aż 7,5 mln zł. Ta suma zostanie podzielona na 21 puli dzielnicowych (11 dzielnic dużych – tutaj pule wynoszą po 400 tys. zł i 10 małych – po 200 tys. zł) oraz pulę ogólnomiejską o wartości 1,1 mln zł. Maksymalna wartość projektu składanego w puli obejmującej całą gminę ustalono na 550 tys. zł, natomiast maksymalną wartość projektu składanego w puli dla danej jednostki pomocniczej ustalono na 100 proc. danej puli.

W ramach dotychczasowych dziesięciu odsłon ZBO zabrzanie złożyli ponad 950 wniosków. Po oddaniu ponad 203 tysięcy głosów (głównie elektronicznie) na przestrzeni ostatnich lat wybrane zostało 215 zadań. Na ich realizację miasto przeznaczyło w latach 2015-2023 około 53 mln zł.

Z każdym miesiącem przybywa zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego projektów, a kolejne wchodzą w ostatnią fazę wykonania. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców powstają też m.in. place zabaw, parkingi, montowane są także lampy oświetleniowe wzdłuż chodników i alejek ogrodowych.