Zabrze przestrzenią rozwoju

Fortum podsu­mowało sezon jesienno-zimowy w Zabrzu i zrealizowane inwestycje

20.05.2024

Ciepło dla mieszkańców Zabrza, a także Bytomia powstaje w jednej z najnowocześniejszych w Polsce elektrociepłowni – Fortum. Zakład, mieszczący się w Zabrzu, od początku października 2023 r. do końca marca 2024 r., dostarczył mieszkańcom tych dwóch miast 2 mln GJ ciepła. W ubiegłym sezonie na inwestycje w całym regionie śląskim Fortum przeznaczyło ponad 50 mln zł, realizując remonty niezbędne dla funkcjonowania kluczowych instalacji  w zabrzańskiej i bytomskiej jednostce oraz budując nowy zakład produkcji RDF w Zawierciu.  

W ubiegłym sezonie zakład w Zabrzu dostarczył do obu śląskich miast 2 mln GJ ciepła. Do jego wyprodukowania zużyto ok. 65 000 ton węgla (tyle mieści się w ok. 1 200 wagonach węgla) i 90 000 ton paliwa alternatywnego RDF (tyle mieści się  w ok. 4 500 samochodów ciężarowych). To jednocześnie ok. 3,5 proc. ciepła mniej niż w poprzednim sezonie. Wynik ten może świadczyć o cieplejszej zimie i rosnącej świadomości mieszkańców w kwestii racjonalnego gospodarowania ciepłem.

Elektrociepłownia Fortum w Zabrzu w sezonie 2023/2024 wytworzyła również 400 GWh energii elektrycznej. Jest to możliwe dzięki zastosowanej w jednostce technologii kogeneracji. Pozwala ona jednocześnie wytwarzać energię elektryczną i cieplną. Jest to najbardziej optymalny układ produkcyjny – mniej emisyjny i energochłonny, niż samodzielna produkcja energii elektrycznej czy cieplnej w oddzielnych zakładach.

Wielopaliwowa elektrociepłownia w Zabrzu do produkcji ciepła i energii elektrycznej stosuje, oprócz węgla kamiennego, alternatywne paliwo stałe wytwarzane z odpadów – RDF. Jest to frakcja odpadów nienadająca się do recyklingu, którą można zagospodarować tylko poprzez termiczne przekształcenie. Dzięki jego wykorzystaniu zredukowali emisję CO2 w Zabrzu i Bytomiu o 33%. W tym roku kalendarzowym przekształcili termicznie już 55 tys. ton paliwa alternatywnego, zaś od początku istnienia EC aż 660 tys. ton. To mniej więcej tyle metrów sześciennych, ile wynosi objętość prawie 8 katowickich Spodków.  

– Współspalanie RDF pozwala na optymalizację wykorzystania węgla w zabrzańskiej elektrociepłowni – mówi Andrzej Starzyński, kierownik Elektrociepłowni Zabrze, należącej do Fortum.  – Wykorzystanie frakcji kalorycznej zmieszanych odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcanie tego lokalnego paliwa oraz idący za tym proces dekarbonizacji aglomeracji śląskiej, są na tyle korzystne środowiskowo, że Fortum zdecydowało o budowie instalacji do produkcji RDF-u dedykowanej ciepłownictwu. Otwarcie zakładu w Zawierciu nastąpi jeszcze w tym roku – dodaje. 

Inwestycja w Zawierciu domknie obieg zamknięty w Fortum: wyprodukowany w Zawierciu RDF, trafi do Zabrza jako paliwo, a stąd do mieszkańców aglomeracji jako ciepło lub prąd.