Zabrze przestrzenią rozwoju

Trwają konsultacje dotyczące zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji Miasta Zabrze

15.05.2024

Pod adresem https://zabrze.treespot.pl/ankieta/5,ankieta-konsultacyjna-komitet-rewitalizacji dostępna jest ankieta dotycząca konsultacji w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji Miasta Zabrze. Społeczną korzyścią z powołania Komitetu Rewitalizacji będzie posiadanie liderów społecznych, którzy mogą oddziaływać na przebieg rewitalizacji.

Na podstawie ustawy o rewitalizacji , proponujemy nowe rozwiązanie do tworzenia forum społecznego dialogu na temat realizacji przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji.

Zapraszamy do udziału w procesie konsultacyjnym:

Gminny Program Rewitalizacji to dokument zawierający szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, cele, projekty oraz mechanizmy, które będą wdrażane, by poprawić jakość życia w mieście na obszarach i w lokalizacjach, które wymagają szczególnej troski i działań oraz szeroko pojętych zmian.