Zabrze przestrzenią rozwoju

Zwrot środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

06.05.2024

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza nabór wniosków  w sprawie zwrotu ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.


Termin naboru wniosków: od 8 maja do 10 maja br.

Wnioski przyjmowane są od godziny 8.00 pierwszego dnia naboru do godziny 14.00 ostatniego dniu naboru. Wnioski złożone w dniu 10 maja, po godz. 14.00 nie podlegają rozpatrzeniu.

Kwota refundacji: do 45.000,00 zł.

Kompletny wniosek można złożyć w jednej z następujących form:

1. w formie papierowej – wnioski przyjmowane są w godzinach od 8.00 do 15.00             
    (10 maja., czyli ostatniego dnia naboru, wnioski są przyjmowane do godziny 14.00):

  • w sekretariacie tut. urzędu (pokój  8.05) lub pokoju 7.05,
  • za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu przy Placu Krakowskim 9,
  • za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do tut. urzędu),

2. w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (jako załącznik do PISMA DO URZĘDU),
    po opatrzeniu wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,    

3. w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem
    zaufanym, następującymi metodami: 


Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie https://tiny.pl/d9tlg

Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu: 32 277 90 38.