Zabrze przestrzenią rozwoju

Kolejny odcinek torowiska tramwajowego zostanie wyremontowany

18.04.2024

Do końca czerwca wyremontowany zostanie kolejny odcinek torowiska w ciągu ul. Wolności w Zabrzu. W sumie roboty obejmą ok. 650 mtp. od ul. Galla do salonu Reanult. Szacunkowa wartość zamówienia to 100 tys. zł netto.

Spośród czterech ofert, jakie wpłynęły w ramach postępowania konkursowego, Tramwaje Śląskie S.A. wybrały firmę Max-bud1 Tomasz Warchala. Wykonawca będzie miał 24 godziny na rozpoczęcie prac od momentu otrzymania zgłoszenia, natomiast termin realizacji przypada do końca czerwca 2024 r.

– Roboty realizowane będą pod ruchem po jednym torze po zabudowaniu rozjazdów technologicznych – wyjaśnia rzecznik prasowy Spółki, Andrzej Zowada. Dzięki temu na czas prowadzenia prac nie będzie konieczności zawieszania kursowania linii, ani zmiany rozkładów jazdy.

Warto dodać, iż w ostatnim czasie na terenie Zabrza już niemal cała infrastruktura tramwajowa została zmodernizowana. – Od Makoszów do Mikulczyc, od Rudy Śląskiej do Gliwic – praktycznie już całe torowisko zostało wyremontowane. To ogrom prac, które zostały zrealizowane w ramach kilkunastu projektów, dzięki którym od jesieni zeszłego roku możemy cieszyć się wyższym poziomem bezpieczeństwa i komfortu podróżowania – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W ramach perspektywy UE 2014 – 2020 na terenie Miasta dobiegają końca ostatnie prace wykończeniowe w ramach realizacji zadania pod nazwą „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”. W ramach niego wykonanych zostanie łącznie siedem zadań infrastrukturalnych:

 1. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Zabrzu, wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Religi od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha wraz z odgałęzieniami” (zadanie 6.1),
 2. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Zabrzu, od ul. Zamkowej do ul. Szyb Franciszek wraz z Pętlą Biskupice oraz  z rozjazdami” (zadanie 6.2),
 3. „Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Julka w Zabrzu wraz z torowiskiem do przejazdu przez ul. Stara Cynkownia w Bytomiu” (zadanie 6.3 – realizowane częściowo na terenie Zabrza),
 4. „Przebudowa przejazdu drogowo – tramwajowego ul. Knurowskiej z ul. Wolności na granicy miast Gliwic i Zabrza” (zadanie 8.1 – realizowane częściowo na terenie Zabrza),
 5. „Przebudowa torowiska w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Miarki” (zadanie 8.2),
 6. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania ul. Wolności z ul. Floriana (Browaru) do granicy z Rudą Śląską” (zadanie 8.3),
 7. „Przebudowa torowiska tramwajowego w Zabrzu od Pętli Mikulczyce do skrzyżowania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasińskiego łącznie z pętlą” (zadanie nr 15).

Zadania nr 6.1, 6.2, 6.3 i 8.1 zostały zrealizowane w latach 2019 – 2021, w trakcie realizacji znajdują się zadania nr: 8.2, 8.3 i 15. W ramach powyższych zadań Spółka dotychczas poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 103 733 654 zł w tym dofinansowanie z UE wyniosło: 30 159 468 zł.

Wcześniej dzięki środkom unijnym w ramach perspektywy 2007 – 2013 realizowane było zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (perspektywa EU 2007-2013).

 1. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Młyńskiej” (zadanie nr 48),
 2. „Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego do ul. Drzymały” (zadanie nr 49),
 3. „Modernizacja torowiska w ul. Wolności od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami” (zadanie nr 50),
 4. „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu” (zadanie nr 51),
 5. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu wzdłuż ulic: Marcina Lutra, Plac Krakowski, Wiktora Brysza do skrzyżowania z ul. Wolności” (zadanie nr 52).

Łącznie na realizację tych zadań Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokość 42 297 491 zł, w tym dofinansowanie UE wyniosło 33 184 831 zł.

Ponadto, w latach 2015 – 2022, Spółka na terenie Miasta realizowała zadania związane z przebudową infrastruktury tramwajowej. Łączna wartość poniesionych nakładów wyniosła 13 755 925 zł. W ramach Planu Inwestycyjnego na rok 2023 na terenie Miasta realizowane są również następujące zadania:

 1. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu wzdłuż ul. Wolności na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Galla”,
 2.  „Budowa peronów na przystanku tramwajowym przy schronisku dla zwierząt w sąsiedztwie ul. Bytomskiej w Zabrzu”.

W 2023 r. planowane nakłady inwestycyjne do poniesienia w ramach ww. zadań wyniosą ok. 1,72 mln zł.