Zabrze przestrzenią rozwoju

Rusza XI edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Czas na pomysły mieszkańców

10.04.2024

Do wydania będzie aż 7,5 mln zł. Na co? O tym zadecydują już sami mieszkańcy! Od 22 kwietnia do 23 maja zabrzanie będą mogli składać wnioski w ramach jedenastej edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. O tym, że ten projekt zmienia miasto, świadczą liczby. W ramach dotychczasowych dziesięciu odsłon ZBO mieszkańcy Zabrza złożyli ponad 950 wniosków. Wybranych zostało 215 zadań, a większość z nich już służy mieszkańcom.

W Zabrzu od wielu lat z powodzeniem realizowane są kolejne edycje budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy chętnie zgłaszają wiele ciekawych projektów, włączając się tym samym aktywnie w życie miasta. Teraz zabrzanie powinni zapoznać się z kluczowymi terminami. Od 22 kwietnia do 23 maja mieszkańcy będą mogli składać wnioski. Zakończenie wstępnej weryfikacji zaplanowano na 7 sierpnia, a ostateczną listę projektów, które poddane zostaną głosowaniu, poznamy 28 sierpnia. Samo głosowanie rozpocznie się 9 września i potrwa do 26 września. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 10 października.

Projekty, które spełniają potrzeby niemal wszystkich

Co jest najlepsze w budżecie obywatelskim? Różnorodność i fakt, że trafiają tu projekty, które spełniają potrzeby niemal wszystkich. Wybieg dla psów przy ul. Gdańskiej, kort tenisowy przy ul. Gagarina, skatepark oraz siłownia pod chmurką z flowparkiem w Zaborzu czy nowe boiska piłkarskie jak to, które w ubiegłych latach oddano w samej dzielnicy Skłodowskiej-Curie.… Podobnych projektów w mieście będzie znacznie więcej, gdyż lada moment rozpoczyna się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego, a w puli do rozdysponowania jest niebagatelna kwota.

Tym razem Miasto przeznaczyło na zgłoszone i wybrane przez mieszkańców projekty aż 7,5 mln zł. Ta suma zostanie podzielona na 21 puli dzielnicowych (11 dzielnic dużych – tutaj pule wynoszą po 400 tys. zł i 10 małych – po 200 tys. zł) oraz pulę ogólnomiejską o wartości 1,1 mln zł. Maksymalna wartość projektu składanego w puli obejmującej całą gminę ustalono na 550 tys. zł, natomiast maksymalną wartość projektu składanego w puli dla danej jednostki pomocniczej ustalono na 100 proc. danej puli.

W ramach dotychczasowych dziesięciu odsłon ZBO zabrzanie złożyli ponad 950 wniosków. Po oddaniu ponad 203 tysięcy głosów (głównie elektronicznie) na przestrzeni ostatnich lat wybrane zostało 215 zadań. Na ich realizację miasto przeznaczyło w latach 2015-2023 około 53 mln zł.

Miasto wie, że to najlepiej wydane pieniądze, gdyż spełniają oczekiwania i potrzeby tych, którzy Zabrze tworzą. — Warto brać sprawy w swoje ręce i osobiście decydować, na co mają być wydatkowane pieniądze przeznaczone na kolejne edycje budżetu obywatelskiego — nieustannie zachęca prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Z każdym miesiącem przybywa zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego projektów, a kolejne wchodzą w ostatnią fazę wykonania. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców powstają też m.in. place zabaw, parkingi, montowane są także lampy oświetleniowe wzdłuż chodników i alejek ogrodowych.

XI edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Jak złożyć wniosek?

Wnioski będzie można złożyć na trzy sposoby: drogą pocztową (wtedy kopertę należy zaadresować na Urząd Miejski w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze) lub osobiście (parter przy wejściu głównym do budynku UM). Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Zabrzu na platformie ePUAP. Wniosek mogą poprzeć mieszkańcy Zabrza, którzy ukończyli 16 lat.

Aby wziąć udział w głosowaniu, trzeba będzie podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, a także wskazanie faktu ukończenia 13 lat. Jeśli zdecydujemy się na głosowanie w formie elektronicznej, to będziemy musieli podać dodatkowo albo nr telefonu, albo nasz adres mailowy – to tam zostanie wysłany sms albo mail z prośbą o potwierdzenie głosowania.

Więcej informacji znajdziecie Państwo TUTAJ.