Zabrze przestrzenią rozwoju

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

29.03.2024

Na skutek nowelizacji przepisów, ważność orzeczeń o niepełnosprawności i jej stopniu została przedłużona do 30 września 2024 r.

Konieczność wprowadzenia przepisów w tym zakresie, jak wynika z uzasadnienia ustawy, wynika z istotnych opóźnień przy wydawaniu nowych orzeczeń o niepełnosprawności – zwrócił na to uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. W efekcie doszło do wielu negatywnych konsekwencji – głównie finansowych (utrata świadczeń przez osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia).

Celem zmian jest przedłużenie ważności orzeczeń, z czym wiąże się także przedłużenie terminu ważności kart parkingowych oraz okresu przysługiwania świadczeń z pomocy społecznej, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub innych dodatków.