Zabrze przestrzenią rozwoju

Przyznano dotacje w dziedzinie polityki społecznej

08.03.2024

Dzisiaj w Sali Historycznej zabrzańskiego Ratusza prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik wręczyła symboliczne tablice informacyjne dotyczące udzielonych przez Miasto Zabrze dotacji na rok 2024. Łączna wartość dofinansowań wyniosła ponad 300 tys. zł, a kwota ta została podzielona na dwadzieścia pięć podmiotów.

W spotkaniu udział wzięli także: naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Czesława Winiecka oraz przedstawiciele organizacji, które otrzymały dotacje – stowarzyszeń i fundacji działających na terenie naszego miasta. Dofinasowania otrzymało łącznie 29 projektów:

 • Stowarzyszenie Amazonek – (opieka paliatywna nad chorymi i pomoc ich rodzinom)
 • Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM – (usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych)
 • Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Oddział w Zabrzu- (integracja poprzez warsztaty dla osób niepełnosprawnych)
 • Polski Związek Głuchych (integracja poprzez warsztaty dla osób niepełnosprawnych)
 • Śląskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Płetwonurków (integracja poprzez warsztaty dla osób niepełnosprawnych)
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski w Zabrzu (integracja poprzez warsztaty dla osób niepełnosprawnych)
 • Polski Związek Niewidomych (integracja poprzez warsztaty dla osób niepełnosprawnych)
 • Niezłomni Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Sportowców (integracja poprzez warsztaty dla osób niepełnosprawnych)
 • Stowarzyszenie AMARI (integracja poprzez warsztaty dla osób niepełnosprawnych)
 • Stowarzyszenie Nasza Szkoła Nasz Dom (integracja poprzez warsztaty dla osób niepełnosprawnych)
 • Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i ich Bliskich przy SP nr 38 (integracja poprzez warsztaty dla osób niepełnosprawnych)
 • Fundacja Górnika Zabrze (świetlica dla dzieci i młodzieży)
 • Stowarzyszenie KONTAKT (świetlica dla dzieci i młodzieży)
 • PTTK Oddział Zabrze (spotkania integracyjne oraz zajęcia usprawniające dla seniorów)
 • PTTK Oddział Zabrze (profilaktyka zintegrowana w zakresie przeciwdziałania zrachowaniom ryzykownym związanym między innymi z alkoholem i narkotykami)
 • Stowarzyszenie Pogodni i Aktywni (spotkania integracyjne oraz zajęcia usprawniające dla seniorów)
 • Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (spotkania integracyjne oraz zajęcia usprawniające dla seniorów)
 • Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ( ferie dla dzieci i młodzieży)
 • Stowarzyszenie FENIX (spotkania integracyjne oraz zajęcia usprawniające dla seniorów)
 • Caritas Parafii pw. św. Wojciecha (spotkania integracyjne oraz zajęcia usprawniające dla seniorów)
 • Zabrzańskie Stowarzyszenie Kobiet i Ich Rodzin (spotkania integracyjne oraz zajęcia usprawniające dla seniorów)
 • Parafia Ewangelicko – Augsburska (spotkania integracyjne oraz zajęcia usprawniające dla seniorów)
 • Stowarzyszenie Klub Abstynentów – „Nowe Życie” (profilaktyka zintegrowana w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym związanym między innymi z alkoholem i narkotykami)
 • PTTK Wędrowiec ( profilaktyka zintegrowana w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym związanym między innymi z alkoholem i narkotykami)
 • Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa (programy profilaktyczne w zakresie uzależnień kierowane do młodzieży)
 • Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa ( ferie dla dzieci i młodzieży)
 • Fundacja Młodzi na Progu (programy profilaktyczne w zakresie uzależnień kierowane do młodzieży)
 • Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii (programy profilaktyczne w zakresie uzależnień kierowane do młodzieży)