Zabrze przestrzenią rozwoju

Nowy wóz strażacki w zabrzańskiej flocie Państwowej Straży Pożarnej

21.02.2024

21 lutego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu odbyła się coroczna odprawa podsumowująca działania podjęte w 2023 roku. Podczas narady omówiono wyniki pracy osiągnięte w minionym roku oraz cele i założenia na rok bieżący. Dzisiejsze wydarzenie było także okazją do przekazania nowego wozu gaśniczego miejskiej komendzie PSP oraz przekazanie używanej jednostki dla OSP Kończyce.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodnicząca Rady Miejskiej w Zabrzu Łucja Chrzęstek-Bar, kapelan diecezjalny PSP i OSP diecezji gliwickiej ks. Piotr Szczygielski, komendant Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu insp. Dariusz Kopeć, komendant Straży Miejskiej w Zabrzu Zbigniew Juskowiak, prezesi zabrzańskich jednostek OSP, przedstawiciele innych służb oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podkreśliła, że troska o bezpieczeństwo zabrzan to jeden z priorytetów dla zabrzańskiego samorządu. Stąd w tym zakresie miasto konsekwentnie wspiera funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu. Wsparcie dotyczy zarówno dofinansowania remontu budynku komendy, współfinansowania zakupu nowych wozów czy dofinansowania zakupu sprzętu.

Podczas narady komendant miejski PSP w Zabrzu st. bryg. Tomasz Bajerczak przedstawił charakterystykę jednostek ochrony przeciwpożarowej w Zabrzu oraz szczegółowo omówił zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu realizowane w ub. r., a podejmowane w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych, spraw operacyjno-szkoleniowych, kontrolno-rozpoznawczych oraz na rzecz prewencji społecznej.

Odprawa roczna rozpoczęła się krótkim filmem przygotowanym przez zabrzańskich strażaków. Komendant Bajerczak podkreślił, że w naszym mieście oprócz miejskiej jednostki straży pożarnej przy ul. Stalmacha, sprawnie działają także Ochotnicze Jednostki Straży Pożarnej, które pomagają realizować zadania z zakresu bezpieczeństwa.

Aktualnie w zabrzańskiej komendzie Państwowej Straży Pożarnej służbę pełni blisko 100 strażaków. Pracują w systemie zmianowym, jak i codziennym. Komenda posiada jedenaście samochodów w tym samochody ratowniczo gaśnicze średnie i ciężkie, a także pojazdy wspomagające codzienną pracę strażaków. W ubiegłym roku został zakupiony nowy wóz strażacki, który został dzisiaj przekazany miejskiej jednostce.

Codzienna praca strażaka to nie tylko gaszenie pożarów. To także pomoc w zdarzeniach drogowych, liczne akcje przy niebezpiecznych owadach, otwarcia mieszkań przy akcjach ratujących życie.

Komendant Bajerczak przedstawił także plany na najbliższy czas. W tym roku Staż chce zrewitalizować zabytkowy budynek przy ul. Stalmacha. Remont polegać miałby na wprowadzeniu takich modernizacji w budynku, które ułatwiłyby codzienną pracę strażakom. Wystąpiono już o środki do WFOŚ na gruntowny remont elewacji zabytkowego budynku. Komendant przekazał także informacje o przygotowaniu do pełnej modernizacji systemu łączności, a także remontach, które czekają poszczególne jednostki zabrzańskich OSP.

W trakcie uroczystości odbyło się uroczyste przekazanie dwóch wozów strażackich. Jeden z nich został zakupiony dzięki dofinansowaniu przekazanemu przez Miasto Zabrze oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ma ręce strażaków kluczyki do wozu przekazała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz komendant Miejski Tomasz Bajerczak.