LXXIX sesja Rady Miasta Zabrze

12.02.2024
Ratusz w Zabrzu

Za tydzień, 19 lutego, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się LXXIX sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Porządek obrad przedstawia się nst.:

 1. zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2024;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2024-2048;
 3. zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie miasta Zabrze;
 4. zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Zabrze;
 5. zmiany uchwały Nr LXXIV/988/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2024 rok;
 6. przekształcenia publicznego Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Zabrzu, poprzez zmianę siedziby placówki z adresu: ul. Opolska 29, 41-800 Zabrze na adres: ul. Jana Zamoyskiego 2, 41-800 Zabrze;
 7. nadania Przedszkolu Nr 49 w Zabrzu imienia Włodzimierza Lubańskiego;
 8. zmiany Uchwały Nr XXI/282/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, określenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia, a także sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;
 9. wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Zabrze na kadencję 2023-2025;
 10. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2024″;
 11. skargi nr BK.1510.1.2024 na Prezydenta Miasta Zabrze;
 12. przyjęcia Programu „Karta Zabrzanina”;