W Zabrzu powstanie ekologiczna farma fotowoltaiczna

28.12.2023

– W naszym mieście przywiązujemy dużą wagę zarówno do rekultywacji zdegradowanych terenów, jak i do tworzenia odnawialnych źródeł energii. Dlatego tym bardziej cieszy mnie, że na części Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Zabrzu przy ul. Cmentarnej powstanie ekologiczna farma fotowoltaiczna – stwierdziła na dzisiejszej konferencji, która odbyła się w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W trakcie konferencji poinformowano, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. wybuduje na zrekultywowanej części Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Zabrzu przy ul. Cmentarnej ekologiczną, farmę fotowoltaiczną o mocy 1,72 MWp. Zajmie ona powierzchnię ok. 3 hektarów.

Pozyskana z ogniw słonecznych energia elektryczna będzie odprowadzana do sieci zbiorczej zakładu energetycznego Tauron S.A., następnie poprzez wzajemne rozliczenia wykorzystana na potrzeby wszystkich obiektów MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o., a pozostały nadmiar sprzedany.

Dla ww. inwestycji Spółka przez okres trzech minionych lat pozyskiwała niezbędne dokumenty, ekspertyzy geotechniczne, sanitarne, decyzję środowiskową, decyzję o warunkach zabudowy, podpisana została umowa z Tauron, a w okresie przedświątecznym kluczowa umowa tj.: umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie inwestycji w wysokości 7.244.051 zł na preferencyjnych warunkach.

Wartość całej inwestycji szacowana jest na kwotę 8 milionów 800 tysięcy zł. Kwota pożyczki stanowi 85,14 proc. kosztów kwalifikowanych. Rozpoczęcie zadania nastąpi 1 stycznia br., zakończenie planowane jest na 30 listopada 2025 r.

Budowana w Zabrzu farma fotowoltaiczna będzie jedną z największych tego typu konstrukcji na rekultywowanych składowiskach odpadów w Polsce, a co istotne: usadowiona na zdegradowanym przyrodniczo terenie dawnego wysypiska śmieci tchnie w ten teren „nowe życie”, powodując tym samym inne jego postrzeganie.