Za nami XIII Międzynarodowe Dni Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu

08.12.2023

W naszym mieście zakończyły się obchody13. edycji Międzynarodowych Dni Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu w Zabrzu. W środę, w sali widowiskowo-sportowej Pogoń, odbyła się Międzynarodowej Konferencji pn. „Współpraca na rzecz osób z niepełnosprawnościami – dobre praktyki. 20 lat współpracy z miastem Essen oraz 20-lecie funkcjonowania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych”. Natomiast wczoraj w Multikinie odbył się „Dzień Wolontariatu”, w trakcie którego rozstrzygnięty został konkurs „Wolontariusz Roku”. Towarzyszył mu kiermasz prac świątecznych.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele zabrzańskiego samorządu, w tym zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski, naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu Czesława Winecka oraz pełnomocnik prezydenta Miasta Zabrze ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Jan Szulik, przedstawiciele ośrodków pracujących na co dzień na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, Domów Pomocy Społecznej. Wśród uczestników byli też nauczyciele, psychologowie, rehabilitanci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Z wykładami wystąpili m.in.: dr hab. inż arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz (prof. Politechniki Śląskiej), która zaprezentowała referat nt. „Wydział Architektury Politechniki Śląskiej przyjacielem osób z niepełnosprawnościami”; Heike Ufermann (Biuro Koordynacji ds. Inkluzji w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkalnictwa Miasta Essen, która przybliżyła temat „Struktury pracy z osobami niepełnosprawnymi w Essen i rozwój planu działania Essen Inklusiv”; Eva Koch (przewodnicząca Rady ds. Inkluzji Miasta Essen, która opowiedziała o „Działaniach Rady ds. Inkluzji w Essen w ostatnim roku” oraz Birgit Franz – Stowarzyszenie Model Integracyjny (Integrationsmodell) Essen, która mówiła o „Aktualnych działaniach i funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych dla osób z niepełnosprawnością w Essen” oraz Alfred Haug (były koordynator ds. osób niepełnosprawnych Miasta Essen), który wystąpił z referatem pn. „Podsumowanie 20 lat dotychczasowej współpracy Zabrza i Essen na rzecz osób z niepełnosprawnościami”.

Z kolei wczoraj w zabrzańskim Multikinie w trakcie uroczystych obchodów Dnia Wolontariusza zostały wręczone wyróżnienia „Wolontariusz Roku”. Na wniosek Kapituły zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski uhonorował nagrodzonych w dwóch kategoriach – indywidualnej i zespołowej. W ten sposób kolejny raz doceniono społeczników działających na rzecz środowiska lokalnego naszego miasta.

Tytuł „ Wolontariusz Roku” ma na celu uhonorowanie dobroczynnej działalności wolontariuszy, którzy bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Zabrza. Przyznawany jest nieprzerwanie od 2003 roku w kategorii indywidualnej i zespołowej. Do tytułu mogą być nominowane osoby fizyczne, które aktywnie prowadziły działania na zasadzie pracy społecznej. Kandydatów zgłaszają instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne, korzystające z pomocy wolontariuszy. Każda organizacja zgłasza jednego kandydata i jeden zespół.

W kategorii indywidualnej tytuł Wolontariusz Roku otrzymali:

  1. Ludgarda Kubala – rekomendowana przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca
  2. Marcin Cięszczyk – rekomendowany przez Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon Kamilianów
  3. Magdalena Sagan – rekomendowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” im. Matki Teresy
  4. Michał Wilk – rekomendowany przez Klub Olimpiad Specjalnych „GUMISIE” Zabrze

W kategorii zespołowej tytuł „Wolontariusz Roku otrzymali:

  1. Dagmara Burnus-Szymczyk, Magdalena Darmoń, Danuta Zielińska-Kowalik – rekomendowane przez Dom Pomocy Społecznej nr 2

Nominacje do tytułu „Wolontariusz Roku” w kategorii indywidualnej otrzymali:

  1. Waldemar Wagner – rekomendowany przez Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą RAZEM
  2. Jolanta Lewińska – rekomendowana przez Fundację FENIX
  3. Alfred Kwiatkowski – Terenowe Koło Polskiego Związku Głuchych

Nominacje do tytułu „Wolontariusz Roku” w kategorii zespołowej otrzymali:

  1. Jerzy Franecki, Dorota Nalewajk – rekomendowani przez Stowarzyszenie Centrum Integracji Osób Niepełnosprawnych „Koliber
  2. Elżbieta Piwowarczyk, Anna Wiencek-Pokładek, Barbara Zysk – rekomendowane przez Spółdzielnię Socjalną FORUM.