Zabrzańskie obchody górniczego święta

04.12.2023

W Zabrzu, podobnie jak w wielu innych miejscowościach naszego regionu, odbyły się dzisiaj uroczyste obchody górniczego święta, czyli Barbórki. Nie zabrakło tradycyjnej pobudki górniczej i przemarszu orkiestry dętej ulicami miasta, w wielu zabrzańskich kościołach odprawiano uroczyste msze św. w intencji górniczej braci, składano kwiaty w miejscach czci św. Barbary, a także na terenach byłych kopalni.

Barbórka dla Zabrza, miasta historycznie związanego z górnictwem, to wyjątkowe święto. Dzisiaj w kościołach odprawiane były msze święte w intencji górników, przy pomnikach i kapliczkach św. Barbary składano wieńce i kwiaty.

Tego dnia tradycyjne obchody górniczego święta rozpoczęły się w naszym mieście o godz. 7.00 – pobudką górniczą Orkiestry Dętej Muzeum Górnictwa Węglowego pod batutą Henryka Mandrysza na ul. Knosały. Następnie Orkiestra udała się do Mikulczyc, gdzie w kościele pw. św. Wawrzyńca odbyła się msza święta w intencji górników.

Uroczyste msze święte odprawiono również w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Biskupicach oraz w kościele pw. św. Krzyża przy ul. Jaskółczej, gdzie nabożeństwo odprawiał biskup Andrzej Iwanecki. W uroczystych mszach św. wzięli udział przedstawiciele zabrzańskiego samorządu na czele z prezydent miasta Małgorzatą Mańką-Szulik oraz przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucją Chrzęstek-Bar.

Jak co roku, tak i tym razem, Barbórka stała się okazją do uczczenia św. Barbary i pamięci kolegów, którzy zginęli podczas szychty i zapalenia zniczy pod pomnikami patronki, a także upamiętniającymi zmarłych górników. Kwiaty złożono m.in. pod ołtarzem św. Barbary na cechowni KWK Makoszowy oraz pod pomnikiem Braci Górniczej (ul. 3 Maja).