Zabrze przestrzenią rozwoju

Radni przyjęli uchwałę intencyjną

21.11.2023

Podczas wczorajszej LXXIV sesji Rady Miasta Zabrze przyjęta została uchwała intencyjna w sprawie sprzedaży Górnika Zabrze. Radni przyjęli ją stosunkiem głosów: 24/ 1 (za/ wstrzymujące się). Uchwała otwiera drogę do negocjacji z firmami gotowymi do włączenia się w ponoszenie współodpowiedzialności za działalność i rozwój Górnika Zabrze.

Przed głosowaniem prezydent Miasta Zabrze stwierdziła:

W ostatnich tygodniach finalizowaliśmy wiele działań mających na celu pogłębioną analizę bieżącej sytuacji klubu. Zdajemy sobie sprawę, że temat ten stanowi nie tylko przedmiot debaty publicznej, lecz niestety jest instrumentalnie wykorzystywany w kampanii przedwyborczej.

Należy więc przypomnieć, że Górnika nikomu nie zabrano, czyli nawoływanie do „oddania” klubu jest bezpodstawne. Tym bardziej, że miasto uczestniczyło już w prywatyzacji „Trójkolorowych”.

Co więcej, mówiąc o aktualnej kondycji Górnika nie można zapominać o tym, że był to niegdyś klub bogatego Zabrzańskiego Zjednoczenia Węglowego, które zrzeszało kopalnie od Rybnika po Gliwice i Rudę Śląską. Dziś Górnika wspiera Zabrze – średniej wielkości miasto, wciąż przechodzące proces transformacji. Możliwości finansowe są zatem diametralnie różne. W naszym mieście funkcjonowało 7 kopalń oraz liczne zakłady przemysłu ciężkiego, a restrukturyzacja spowodowała likwidację tych przedsiębiorstw. Warto jednak podkreślić, że Górnik gra w ekstraklasie, podczas gdy nie ma tam już wielu innych śląskich klubów.

Wielokrotnie deklarowaliśmy otwartość na współpracę z inwestorami strategicznymi. Przeprowadziliśmy prywatyzację klubu z udziałem Towarzystwa Ubezpieczeniowego ALLIANZ. Zgodnie z założeniami Allianz miał odpowiadać za klub, a Miasto za infrastrukturę. W 2011 roku po czterech latach zarządzania Górnikiem – ze względu na wewnętrzne trudności organizacyjne i problemy na rynku ubezpieczeniowym wynikające z klęski żywiołowej – firma zrezygnowała.

W międzyczasie (2009 r.) zespół prowadzony wówczas przez trenera Henryka Kasperczaka spadł do 1. ligi, mimo zaangażowania znaczącego budżetu firmy Allianz co potwierdza, że wyniki sportowe nie są bezpośrednio i jednoznacznie uzależnione od poniesionych nakładów.

Trzeba mieć na uwadze, że Górnik może poszczycić się 75-letnią tradycją. Klub jest legendą polskiej piłki nożnej. Wielokrotnie zdobywał prestiżowe tytuły i puchary. To 14-krotny Mistrz Polski rozpoznawalny w kraju i na świecie.

Podsumowując można stwierdzić, że Allianz finansowo wspomógł zadłużony klub. Sporą część zainwestowanych funduszy stanowiły jednak pożyczki. Allianzowi wiele zawdzięczamy, lecz to Miasto po raz kolejny musiało rozwiązać problemy „Trójkolorowych”.

Obecnie prowadzimy rozmowy z kolejnymi podmiotami zainteresowanymi udziałem w prywatyzacji Górnika. Przygotowaliśmy wymagane dane niezbędne do podjęcia procesu prywatyzacji. Poważne zaangażowanie kapitałowe partnerów komercyjnych wymaga jednak sprecyzowania wielu czynników istotnych dla dalszego funkcjonowania klubu.

Dlatego deklarując wolę zainicjowania procesu prywatyzacji przedłożyłam projekt uchwały intencyjnej wyrażającej aprobatę dla zmian własnościowych. Uchwała otworzy drogę do negocjacji z firmami gotowymi do włączenia się w ponoszenie współodpowiedzialności za działalność i rozwój Górnika Zabrze, a także za przyszłość „Trójkolorowych”.