LXXIV sesja Rady Miasta Zabrze

20.11.2023

Dzisiaj w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się LXXIII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Porządek obrad przedstawia się nst.:

  1. zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2023,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2023-2048;
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2024 rok;
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Zabrze na 2024 rok;
  5. określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze na rzecz ich użytkowników wieczystych w ramach realizacji roszczeń oraz udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych;
  6. nadania nazwy ul. Saturna drodze położonej w Zabrzu;
  7. nadania nazwy ul. Syriusza drodze położonej w Zabrzu;
  8. zaliczenia ulicy Marsa zlokalizowanej w Zabrzu do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;
  9. zaliczenia drogi łączącej ulicę Lompy z węzłem Drogowej Trasy Średnicowej, zlokalizowanej w Zabrzu do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;
  10. skargi nr BK.1510.15.2023 na dyrektora jednostki oświatowej w Zabrzu.