Zabrze przestrzenią rozwoju

Ulica 11 Listopada zyska nową nawierzchnię

13.11.2023

Dzisiaj w zabrzańskim Ratuszu podpisana została umowa na remont drogi wraz z odwodnieniem i modernizacją chodników w ciągu ulicy 11 Listopada. Podpisy na umowie w obecności prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik złożyli: dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Danuta Bochyńska-Podloch oraz wiceprezes firmy Drogopol sp. z o.o. Michał Staszewski.

– Podejmujemy się realizacji kolejne, oczekiwanej przez mieszkańców, inwestycji drogowej. Ten rok to zdecydowanie rok, w którym podjęliśmy się imponującej liczby tego typu przedsięwzięć. Niedawno podpisywaliśmy umowę na remont ul Chłopskiej, a dzisiaj nadszedł czas na ul. 11 Listopada. Chcemy, żeby ta ulica była komfortowa i bezpieczna. Cieszymy się, że udało nam się skorzystać w tym przypadku ze wsparcia, jakie oferuje Rządowy Funduszu Dróg. Dofinansowanie, które pozyskaliśmy, pokryje aż 50 procent kosztów tej inwestycji – komentowała podczas uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Wartość podpisanej dzisiaj umowy, to blisko trzy miliony złotych (2 855 017,10 zł. Z nowo wybudowanej infrastruktury drogowej mieszkańcy Mikulczyc będą mogli korzystać już za sześć miesięcy.

Zadanie obejmuje: wymianę warstw bitumicznych, naprawę nawierzchni chodników i zjazdów, wymianę uszkodzonych krawężników i obrzeży, remont studni kanalizacji deszczowej, usunięcie drzew kolidujących z realizacją robót oraz nasadzenia zastępcze drzew, a także wymianę oznakowania pionowego i odtworzenie oznakowania poziomego.

– Chcemy przywrócić pierwotne zadanie drogi, która zostanie wyremontowana. Znacząco poprawi to komfort i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Bardzo cieszy nas przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg. To pierwszy raz, gdy pojawiła się możliwość ubiegania się o dodatkowe środki zewnętrzne, które pozwalają na remonty dróg. Już za sześć miesięcy będziemy mogli przejechać nową ul. 11 Listopada – powiedziała dyrektor MZD Danuta Bochyńska-Podloch.