Zabrze przestrzenią rozwoju

Zandka wzbogaciła się o nowy skwer w centralnej części dzielnicy

10.11.2023

W jednej z najstarszych dzielnic Zabrza – Zandce – u zbiegu ul. Cmentarnej i Bończyka, do użytku oddano dziś uroczyście nowy skwer, który powstał na zrekultywowanym terenie po wyburzonym budynku. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to 286 385,53 zł brutto, z czego 242 825,36 zł to dofinansowanie pozyskane przez Miasto Zabrze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu „Zielona przestrzeń”.

Projekt powstał w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, natomiast za jego integrację w całościowy projekt skweru odpowiadała pracownia architektoniczna l-Art mgr inż. arch. Roman Izydorczyk. Wykonawcą była natomiast zabrzańska firma FPHU Fresco-Eco Bogusława Golis, mająca siedzibę przy ul. Knurowskiej 35a.

Na zrekultywowanym terenie wytyczono ścieżki i placyk centralny, na którym powstała „rzeźba” z pni drzew. Naturalne głazy ułożono w grupy , które tworzą kilka niewielkich wypiętrzeń. Wiosną przyszłego roku skwer ukaże się nam w pełnej krasie, bo dopiero wtedy rozrosną się byliny i krzewy. W trakcie uroczystości zasadzono siedem sadzonek oliwnika dwubarwnego.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnej społeczności – dzielnicowi radni, w tym przewodnicząca Rady Dzielnicy Zandka Bożena Dorosz, mieszkańcy – także Ci najmłodsi – uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 w Zabrzu, którzy przygotowali mini-program artystyczny. Wśród gości znaleźli się m.in.: zastępca prezydenta Miasta Zabrze Katarzyna Dzióba, prezes WFOŚiGW w Katowicach – Tomasz Bednarek, dyrektor ZSP nr 16 Monika Fereniec, reprezentujący wykonawcę Aleksander i Oliwia Golis z firmy FPHU Fresco-Eco Bogusława Golis, przewodnicząca Rady Dzielnicy Zandka Bożena Dorosz oraz proboszcz parafii pw. Ducha Świętego Klaudiusz Szymroszczyk.

Rewitalizacja zabytkowej dzielnicy Zandka to proces, który w Zabrzu realizowany jest konsekwentnie od wielu lat. W 2008 r. Miasto przeprowadziło pionierski w skali kraju wykup mieszkań tzw. „pohutniczych”. Za kwotę ok. 21 mln zł wykupiło 83 w większości prawie stuletnich budynków. Obecnie w dzielnicy prowadzone są szeroko zakrojone działania rewitalizacyjne. Dawny blask przywrócono już m.in. Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 16 przy ul. Cmentarnej oraz budynkowi „Starej Gazowni” przy ul. Stalmacha 7, gdzie funkcjonuje Centrum Usług Społecznych. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z WFOŚiGW przeprowadzono też termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła w 11 budynkach mieszkalnych przy ul. Tomeczka, ul. Lazara i ul. Cmentarnej.

– Zandka to wyjątkowe osiedle, które konsekwentnie rewitalizujemy – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Najpierw w celu ochrony mieszkańców odkupiliśmy budynki od prywatnego przedsiębiorcy. Następnie wyremontowaliśmy obiekt Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 oraz będący w ruinie budynek gazowni, a dziś Centrum Usług Społecznych – służące młodzieży, seniorom, osobom z niepełnosprawnościami i lokalnej przedsiębiorczości. Wypiękniały ul. Tomeczka, ul. Lazara i ul. Cmentarna, a w przygotowaniu są kolejne remonty.