Zabrze przestrzenią rozwoju

Miasto Zabrze pozyskało kolejne miliony na rewitalizację zabytków

27.09.2023

Skutecznie pozyskaliśmy kolejne miliony na rewitalizację obiektów zabytkowych w naszym mieście. Przygotowane przez Miasto Zabrze wnioski na remont Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu oraz budynek byłego ratusza w Mikulczycach zostały pozytywnie rozpatrzone. To aż 7 milionów złotych na remont obiektów służących mieszkańcom. Środki te pozyskaliśmy w ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków to specjalny fundusz, z którego mogą korzystać jednostki samorządu terytorialnego. Pieniądze z programu przeznaczone są na prace konserwatorskie oraz restauratorskie oraz roboty budowlane. Celem inwestycji jest doprowadzenie do sytuacji, w której zabytki odzyskują swój dawny blask.

W ramach I edycji rząd przekazał ponad 2,5 mld zł na przeszło 4800 projektów odbudowy i konserwacji zabytków w całej Polsce. Łącznie to około 8 tys. inwestycji w całej Polsce o wartości ponad 4 mld zł.

Tym razem, podczas II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków rozdysponowano dofinansowanie na 3 248 projektów. Łączna kwota wsparcia to 1,8 mld zł.

Program zakłada bezzwrotne wsparcie dla gmin i powiatów podczas inwestycji dotyczących renowacji i odbudowy zabytków. Warto dodać, że dofinansowanie może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2 proc.

Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie na dwa zadania:

  • Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu – Mikulczycach – 3,5 mln zł;
  • Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu przy ul. Królewskiej 4 – 3,5 mln zł.