Zabrze przestrzenią rozwoju

Obchody Regionalnego Dnia Inżyniera Budownictwa w Zabrzu

18.09.2023

Placówka terenowa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaprosiła swoich członków, a także przedstawicieli całej branży budowlanej na spotkanie zorganizowane w ramach Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa. Goście mieli okazję spotkać się po raz kolejny w gościnnych progach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – tym razem w wyjątkowej Sali Witrażowej w siedzibie MGW przy ul. 3 Maja 19.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik oraz dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Zabrzu – Danuty Bochyńskiej-Podloch. W programie oprócz części oficjalnej zaplanowano też część szkoleniową – wykład pt. „Projekty realizowane przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

W ubiegłym roku Polska Izba Inżynierów Budownictwa obchodziła 20-lecie swojej działalności. To jeden z najmłodszych samorządów zawodowych w Polsce, ale i najliczniejszych – zrzesza blisko 120 tys. osób.
Izba została powołana ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i stanowi – zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – samorząd zawodowy inżynierów i techników wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Pełnią je: projektanci, kierownicy budów lub robót, inspektorzy nadzoru. Ustawa umożliwiła utworzenie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i niosła za sobą przejęcie od państwa części zadań, dotyczących m.in. przyznawania uprawnień zawodowych oraz kontroli wykonywania zawodu.
PIIB nadaje uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W latach 2003-2021 okręgowe komisje kwalifikacyjne przeprowadziły 38 sesji egzaminacyjnych i w ich wyniku uprawnienia budowlane otrzymały 86103 osoby. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadawany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB otrzymały 793 osoby. Od 2004 r., kiedy to Polska stała się członkiem UE, do 2021 r. 276 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. PIIB przestrzega zasad etyki zawodowej i sprawuje nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu.