Zabrze przestrzenią rozwoju

Prowadzisz działalność gospodarczą? Sięgnij po Kartę Młodego Przedsiębiorcy!

15.09.2023

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w Zabrzu prowadzi program pn. „Karta Młodego Przedsiębiorcy” – dedykowany młodym zabrzanom, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą. Posiadacze kart mogą korzystać z szeregu zniżek i ulg.

Adresatem programu są osoby fizyczne do 35 roku życia prowadzące działalność gospodarczą w Zabrzu, posiadające wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Program oferuje młodym przedsiębiorcom preferencje, ulgi, zniżki i udogodnienia oferowane przez lokalne firmy i instytucje.

Aby otrzymać kartę uczestnika programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości lub w załączniku poniżej.

Stale aktualizowany katalog partnerów programu dostępny jest w zakładce dla biznesu.
Dokonując transakcji u partnera wystarczy okazać Kartę Młodego Przedsiębiorcy aby skorzystać z oferowanych zniżek.

Przypominamy, że karta jest ważna tylko razem z dowodem tożsamości.