Wkrótce rusza nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

07.09.2023

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór będzie trwał od poniedziałku, 11 września, do piątku, 15 września. Wsparcie będzie mogło otrzymać 45 osób zarejestrowanych w PUP Zabrze jako bezrobotni.

Wnioski finansowane będą w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu (I)”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie FESL.05.01.

W ramach projektu zakłada się wsparcie dla 45 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Zabrze, w szczególności znajdujących się w następujących grupach:

– osoby w wieku 18-29 lat,

– osoby po 30 roku życia znajdujące się w co najmniej jednej z poniższych grup tj.:

– kobiety,

– osoby w wieku 50+,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby o niskich kwalifikacjach.
 
Ww. osoby nie mogą jednocześnie otrzymywać wsparcia w ramach innego projektu z  zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej, dofinansowanego ze środków EFS+.
 
Ocena wniosków dokonywana będzie, w oparciu o regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, uwzględniając uzyskaną ilość punktów, termin wpływu wniosku oraz ilość środków jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu.
 
Maksymalna kwota dotacji: 38 000,00 zł
 
Wnioski przyjmowane będą od godziny 08:00 pierwszego dnia naboru do godziny 14:00 ostatniego dnia naboru. Wnioski złożone 15 września po godz. 14.00 nie podlegają rozpatrzeniu.
 
Kompletny wniosek można złożyć w jednej z następujących form:

1. W formie papierowej – wnioski przyjmowane są w godzinach od 08:00 do 15:00 (ostatniego dnia naboru, wnioski są przyjmowane do godziny 14:00):

  • w  pokoju 7.04  Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu przy Placu Krakowskim 9,
  • za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu przy Placu Krakowskim 9
  • za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do tut. urzędu),        
  • pokoju 8.05  tut. urzędu (w sekretariat).

2. W formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (jako załącznik do PISMA DO URZĘDU), po opatrzeniu wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

3. W formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, następującymi metodami:

Szczegóły wsparcia dostępne pod adresem: https://tiny.pl/cwxrw
 
Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu: 32 277 90 41