Zabrze przestrzenią rozwoju

Już w najbliższą sobotę otwarcie pierwszej tężni solankowej w Zabrzu

14.06.2023
Tężnia Solankowa w Kończycach

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców naszego miasta. Już w najbliższą sobotę, o godz. 15.00, tężnia solankowa, która powstała na terenie Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Kończycach przy ul. Dorotki 3 zostanie oddana do użytku. Obiekt pod koniec kwietnia przeszedł końcowy odbiór prac.

W programie wydarzenia:

  • 15.00 – Ekologiczne warsztaty kreatywno-twórcze dla dzieci i rodziców
  • 16.00 – ReCyrkling – rodzinne warsztaty cyrkowe 
  • 17.00 Otwarcie tężni, koncert zespołu NIVEL
  • 19.00 – Wystarczy błękit nieba – zabawa De Silvers

Budowa kończyckiej tężni i przygotowanie jej projektu zostało w całości dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2021-2024, w ramach Programu „Rozwój Lokalny” – projekt pn. „Miasto Przestrzenią Rozwoju”. W drodze przetargu publicznego w formie „zaprojektuj i wybuduj” na wykonawcę tego zadania wybrana została firma: AQUARIUS ŚRODA & HOLISZ Sp. z o. o. Koszt inwestycji wyniósł 615 457,81 zł brutto. Warto dodać, że tężnię ukończono przed terminem umownym.

Zakres robót budowlanych objął:
– wykonanie sześciokątnej tężni solankowej;
– dostawę/wykonanie podziemnego zbiornika/zbiorników na solankę;
– wykonanie kompletnej instalacji solankowej (automatyka, sterownia, pompa);
– dostawę/wykonanie kompletnej podziemnej studni technicznej;
– wykonanie rdzenia tarninowego z niecką sześciokątną;
– wyposażenie terenu w małą architekturę (ławki, kosze, stojak na rowery);
– montaż słupa z panelem fotowoltaicznym oraz akumulatorem (podstawowe zasilanie tężni)- część instalacji elektrycznej hybrydowej;
– budowę wewnętrznej instalacji elektrycznej z podłączeniem do istniejącego budynku (pomocnicze zasilanie tężni);
– wykonanie instalacji oświetlenia o źródłach światła LED RGB_W (do koloroterapii);
– montaż czujnika zbliżeniowego zintegrowany z instalacją solankową;
– montaż czujnika zmierzchu i wyłącznika czasowego zintegrowane z instalacją oświetleniową;
– budowę dojść pieszych i komunikacji wewnętrznej;
– montaż regulaminu.