W Zabrzu trwa konferencja na temat dostępności w instytucjach publicznych

06.06.2023

W zabrzańskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbywa się dziś konferencja pt.: „Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Jest ona realizowana w ramach programu Dostępność Plus. Partnerami wydarzenia są: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz BGK Bank Gospodarstwa Krajowego.

Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne:

  • Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Cele i formy realizacji,
  • Postępowanie skargowe na brak dostępności oraz praktyki w zakresie wdrażania dostępności w instytucjach publicznych,
  • Narzędzia wsparcia w obszarze wdrażania dostępności: pożyczki z Funduszu Dostępności, programy i projekty realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konferencji towarzyszy wystawa pokonkursowa prac plastycznych zgłoszonych w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych pt. „Świat za sto lat”