Zabrze przestrzenią rozwoju

26. Międzynarodowy Festiwal Rysowania 2023

02.06.2023

Dziś w naszym mieście odbywa się 26. Międzynarodowy Festiwal Rysowania. Organizatorami Festiwalu są: Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu, Urząd Miejski w Zabrzu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dyrektor Zespołu Szkół nr 18 Wojciech Werner oraz przedstawiciele środowisk artystycznych z Polski i z zagranicy.

Międzynarodowy Festiwal Rysowania to otwarty konkurs rysowania z natury, w którym uczestniczą osoby od 2 do 100 lat.  W każdej edycji festiwalu udział brało około tysiąca osób, a były i takie edycje, w których liczba uczestników wynosiła tysiąc dwieście. Festiwal odbywa się w największej hali sportowej Zabrza – w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy J. Matejki 6. 

Zadaniem uczestników, podzielonych na osiem kategorii wiekowych, jest wykonanie rysunku postaci ludzkiej z natury w dowolnej technice rysunkowej, na wybranym przez uczestnika podobraziu i formacie. Rysującym pozują ucharakteryzowani tematycznie modele z zaprzyjaźnionych zabrzańskich szkół. Pracy twórczej uczestników festiwalu towarzyszy grana na żywo muzyka.

Każda edycja festiwalu ma swój temat np. „Teatr”, „Europa – nasz wspólny dom”, „Śląsk węglem rysowany”, „95 lat Zabrza”, „100 odcieni Zabrza”. W bieżącym roku tematem przewodnim 26. Międzynarodowego Festiwalu Rysowania są „Ikony”. Rok 2023 jest rokiem setnych urodzin wybitnego malarza, rysownika i scenografa, mistrza współczesnych ikon Jerzego Nowosielskiego, dla którego twórczość to nieustanne balansowanie pomiędzy sacrum a profanum w poszukiwaniu mistycyzmu w życiu codziennym. Podążając śladami mistrza zachęcamy uczestników festiwalu do wyrysowania swoich ikon inspirowanych tradycją, historią oraz kulturą.

Chęć skonfrontowania własnych umiejętności, indywidualnej ekspresji z innymi uczestnikami festiwalu, spontaniczność wypowiedzi, użycie bogatych środków plastycznego wyrazu, kreacja i indywidualny styl sprawiają, że atmosfera tego artystycznego spotkania jest niepowtarzalna, a rysunki, które tu powstają są niezwykłe.

Prace festiwalowe są oceniane przez jurorów – rektora  i nauczycieli akademickich katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Jury przyznaje nagrodę główną – Grand Prix oraz pierwsze, drugie, trzecie nagrody w każdej kategorii wiekowej, a także wyróżnienia. 

Jesienią odbywa się  wernisaż wystawy prac powstałych na festiwalu, podczas którego następuje wręczenie nagród. Prezentowana wystawa świadczy o wysokim poziomie i różnorodności rysunków.  

Każdy Międzynarodowy Festiwal Rysowania to prawdziwe „Święto Rysunku”, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń kulturalnych na Śląsku, a nasze miasto staje się na ten jeden dzień światową stolicą rysunku.

Impreza ma na celu m.in. popularyzację sztuk plastycznych, rozwój osobowości artystycznej dzieci i młodzieży, inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności rysunkowych, a także inicjowanie spotkań międzykulturowych artystycznie utalentowanych młodych ludzi.