Zabrze przestrzenią rozwoju

Stowarzyszenie „Kontakt” ma nową siedzibę

30.05.2023

Dziś odbyło się otwarcie nowej siedziby stowarzyszenia „Kontakt” w Zabrzu. Od teraz będzie ono działać w oficynie przy ul. 3 Maja 27 w ścisłym centrum miasta. W uroczystości udział wzięła zastępca prezydenta miasta Zabrze Katarzyna Dzióba. Wcześniej stowarzyszenie działało na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 41 w Zabrzu.

W czerwcu minionego roku z powodu coraz większych ograniczeń lokalowych w SPS nr 41 Stowarzyszenie stanęło przed koniecznością poszukiwania nowego miejsca do prowadzenia działalności statutowej. Na początku tego roku, we współpracy z Urzędem Miejskim, udało się znaleźć lokal dostosowany do potrzeb „Kontaktu” i jego podopiecznych. Dzięki zaangażowaniu osób działających w Stowarzyszeniu oraz pomocy darczyńców i wolontariuszy przeprowadzony został generalny remont pomieszczeń wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie od początku swojej działalności zaangażowane jest w realizację zadań związanych z wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia. Realizowane zadania mają na celu włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego i zawodowego. Promowanie osób niepełnosprawnych w środowisku ich zdolności i zainteresowań. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osoby niepełnosprawnej intelektualnie oraz przygotowanie jej do życia w społeczeństwie na miarę indywidualnych możliwości. Przestrzeganie, respektowanie praw osób niepełnosprawnych intelektualnie Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.