W Zabrzu trwa konferencja „Rodzina – źródło pokoju”

29.05.2023

W Sali Witrażowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze trwa Konferencja „Rodzina – źródło pokoju”, organizowana w ramach XVI Metropolitalnego Święta Rodziny. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc oraz ordynariusz gliwicki biskup Jan Kopiec. Koordynatorem wydarzenia jest natomiast prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

– Jesteśmy tutaj dzisiaj w gronie tych, którym dobro rodziny głęboko leży na sercu – stwierdziła otwierając konferencję prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Od szesnastu lat staramy się zwrócić uwagę na problemy i potrzeby rodziny i myślę, że się nam to udaje, o czym świadczy chociażby stale rosnące zainteresowanie wydarzeniami, które odbywają się w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny. Od naszej wspólnej pracy i zaangażowania zależy to, jaka będzie jakość wsparcia, którym otoczymy rodziny i czy młodzi ludzie będą czuli się w nich bezpiecznie i będą wyzwalali z siebie ambitne inicjatywy, z których wszyscy możemy skorzystać. Problemom, z którymi mierzą się współczesne rodziny, na pewno warto zapobiegać i wspólnie wypracowywać ścieżki wsparcia – dodała prezydent Zabrza.

W programie dzisiejszej konferencji znalazło się aż siedem wykładów. Z pierwszym pt. „Czy można dialogować z genderem?” wystąpiła dr hab. Zofia Dołęga prof. Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS (Wydział Psychologii w Katowicach). O „Modelu Wsparcia Międzysektorowego – Projekt innowacyjno-wdrożeniowy. Cele i działania” opowiadali prof. dr hab. Zenon Gajdzica oraz dr hab. Edyta Widawska z Uniwersytetu Śląskiego. „Model Wsparcia Międzysektorowego – Projekt innowacyjno-wdrożeniowy. Dane dla miasta Zabrze”, to tytuł wykładu, który wygłosiła dyrektor Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu Magdalena Aksamitowska-Kobos.

W konferencji udział biorą przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń zajmujących się na co dzień pracą z rodziną, w tym m.in.: dyrektor Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych Zbigniew Gurnacz, dyrektor Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu Magdalena Aksamitowska-Kobos, dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu Małgorzata Kowalcze, Jan Szulik – pełnomocnik prezydenta Miasta Zabrze ds. rodziny i uzależnień oraz naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu Czesława Winecka.