Obchody Dnia Koksownika

29.05.2023

Podczas mszy świętej odprawionej w kościele pw. Św. Kamila odbyła się wczoraj uroczystość poświęcenia sztandaru organizacji związkowej NSZZ Solidarność – 80 przy JSW KOKS S.A. w Zabrzu. Wydarzenie to połączone było z obchodami Dnia Koksownika, który przypada 4 maja, w dzień wspomnienia św. Floriana – patrona hutników, strażaków oraz wszystkich, którzy pracują z żywiołem ognia. 

W uroczystości udział wzięli m.in.: zastępca prezydenta Zabrza Katarzyna Dzioba, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar, prezes zarządu JSW KOKS S. A Iwona Gajdzik-Szot, prezesi i przedstawiciele spółek zależnych JSW Koks, posłanka Barbara Dziuk, a także pracownicy zakładów koksowniczych. 

Poświęcony sztandar pomarańczową kolorystyką nawiązuje do żywiołu ognia. Znajduje się na nim logo NSZZ Solidarność – 80, wizerunek św. Floriana oraz logo JSW KOKS S.A. Proboszcz parafii św. Kamila podkreślił podczas nabożeństwa, że sztandary integrują daną grupę społeczną, a także wskazują jej kierunek w którym ma podążać. Są także hołdem dla patrona, któremu zostały poświęcone. 

JSW KOKS S.A. to nowoczesna firma, która na stałe wpisała się w krajobraz Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Jest poważanym i cenionym pracodawcą, który zatrudnia ponad 2 tys. osób.