Zabrze przestrzenią rozwoju

Już w piątek 26. Międzynarodowy Festiwal Rysowania 2023

29.05.2023

2 czerwca w naszym mieście odbędzie się 26. Międzynarodowy Festiwal Rysowania. Organizatorami Festiwalu są: Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu, Urząd Miejski w Zabrzu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, a honorowy patronat nad wydarzeniem objęła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Międzynarodowy Festiwal Rysowania to otwarty konkurs rysowania z natury, w którym uczestniczą osoby od 2 do 100 lat.  W każdej edycji festiwalu udział brało około tysiąca osób, a były i takie edycje, w których liczba uczestników wynosiła tysiąc dwieście. Festiwal odbywa się w największej hali sportowej Zabrza – w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy J. Matejki 6. 

Zadaniem uczestników podzielonych na osiem kategorii wiekowych jest wykonanie rysunku postaci ludzkiej z natury  w dowolnej technice rysunkowej, na wybranym przez uczestnika podobraziu  i formacie. Rysującym pozują ucharakteryzowani tematycznie modele z zaprzyjaźnionych zabrzańskich szkół. Pracy twórczej uczestników  festiwalu towarzyszy grana na żywo muzyka.

Każda edycja festiwalu ma swój temat np. „Teatr”, „Europa – nasz wspólny dom”, „Śląsk węglem rysowany”, „95 lat Zabrza”, „100 odcieni Zabrza”. W bieżącym roku tematem przewodnim 26. Międzynarodowego Festiwalu Rysowania są „Ikony”. Rok 2023 jest rokiem setnych urodzin wybitnego malarza, rysownika i scenografa, mistrza współczesnych ikon Jerzego Nowosielskiego, dla którego twórczość to nieustanne balansowanie pomiędzy sacrum a profanum w poszukiwaniu mistycyzmu w życiu codziennym. Podążając śladami mistrza zachęcamy uczestników festiwalu do wyrysowania swoich ikon inspirowanych tradycją, historią oraz kulturą.

Chęć skonfrontowania własnych umiejętności, indywidualnej ekspresji z innymi uczestnikami festiwalu, spontaniczność wypowiedzi, użycie bogatych środków plastycznego wyrazu, kreacja i indywidualny styl sprawiają, że atmosfera tego artystycznego spotkania jest niepowtarzalna, a rysunki, które tu powstają są niezwykłe.

Prace festiwalowe są oceniane przez jurorów – rektora  i nauczycieli akademickich katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Jury przyznaje nagrodę główną – Grand Prix oraz pierwsze, drugie, trzecie nagrody w każdej kategorii wiekowej, a także wyróżnienia. 

Jesienią odbywa się  wernisaż wystawy prac powstałych na festiwalu, podczas którego następuje wręczenie nagród. Prezentowana wystawa świadczy o wysokim poziomie i różnorodności rysunków.  

Każdy Międzynarodowy Festiwal Rysowania to prawdziwe „Święto Rysunku”, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń kulturalnych na Śląsku, a nasze miasto staje się na ten jeden dzień światową stolicą rysunku.

Kategorie wiekowe uczestników festiwalu:

1. kategoria – bez ograniczeń – szkoły specjalne,
2. kategoria – od 3 do 6 lat – przedszkola,
3. kategoria – szkoły podstawowe kl. I-IV,
4. kategoria –  szkoły podstawowe kl. V-VIII,
5. kategoria –  szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne,
6. kategoria – szkoły plastyczne,
7. kategoria – od 20 do 25 lat – szkoły wyższe,
8. kategoria – od 26 do 100 lat

Przepisy dotyczące prac:

 • Konkurs polega na wykonaniu rysunkowego studium postaci ludzkiej z natury, 
 • Praca musi zostać wykonana dowolną techniką rysunkową, na dowolnym podobraziu (karton, papier lub inne) o formacie nieprzekraczającym B1(100×70),
 • Prace wykonane węglem należy zabezpieczyć fiksatywą,
 • Ze względu na nawierzchnię w obiekcie wprowadza się zakaz używania farb i tuszu,
 • Autorzy pracują indywidualnie,
 • Prace uczestników  Festiwalu nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innej pracy. Nie mogą być to także prace, które były publikowane
  w mediach lub brały udział w innych konkursach,
 • Każda oddana praca powinna zawierać (zapisane na odwrocie dużymi literami) następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę, adres i telefon szkoły lub placówki,
 • Zgłoszenie udziału do festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu (imię, nazwisko, wiek, szkoła) w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych dokumentów dot. festiwalu,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów. 

Szczegóły, regulamin oraz zapisy dostępne są pod adresem: www.zs18.zabrze.pl