Oddaj swoje odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach akcji „Skocz do PSZOK”!

27.04.2023

Przypominamy, że w ramach akcji SKOCZ do PSZOK, na terenie miasta Zabrze funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego w można dostarczyć wytwarzane odpady, które zostaną nieodpłatnie przyjęte i przekazane do zagospodarowania.

Do PSZOK można dostarczyć zarówno odpady, które są okresowo odbierane bezpośrednio z wyznaczonych miejsc gromadzenia odpadów (śmietników) np. bioodpady, odpady wielkogabarytowe, ale również te, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników tj. zużyte opony, gruz, zużyty sprzęt RTV i AGD, opakowania po farbach i lakierach, odzież i wiele innych.

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Cmentarnej 19F i funkcjonuje:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00
  • w każdą sobotę miesiąca w godz. 9.00 – 13.00

Dodatkowo w ramach PSZOK funkcjonuje również Punkt Ponownego Użycia, gdzie można zostawić różnego rodzaju przedmioty (za wyjątkiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych), które mogą zostać powtórnie wykorzystane np. wyposażenie domu (krzesła, stoły, szafki), sprzęt sportowy (piłki, łyżwy, narty, rakiety tenisowe), artykuły dziecięce (huśtawki, zabawki), artykuły ogrodnicze (kwietniki, doniczki), czy nawet materiały remontowo-budowlane (kafelki, panele). Produkty te dzięki temu, iż w dalszym ciągu spełniają swoje funkcje, lecz dla obecnego użytkownika stały się zbędne mogą posłużyć innym. Działanie to przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów, a także możliwość pełnego wykorzystania materiałów oraz zapewnienie maksymalnie długiego życia tym produktom.

WAŻNE, aby przekazywane do Punkt Ponownego Użycia przedmioty były kompletne, sprawne, nieuszkodzone, czyste i niestwarzające zagrożenia dla potencjalnych nowych użytkowników.

Więcej informacji o zasadach funkcjonowania PSZOK i zasadach przyjęcia odpadów oraz produktów w regulaminie dostępnym pod adresem: