Dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zabrzu

29.03.2023

Ogródki działkowe to największe zielone płuca Zabrza. Działkowcy chronią i wspierają kultywowanie ponad stuletniej tradycji. Dzięki temu możemy się cieszyć pięknymi ogrodami w wielu częściach miasta. Stanowią one przykład, jak łączyć pracę z rekreacją i wypoczynkiem. W Zabrzu mamy około 7500 ogródków oraz 31 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Aby wesprzeć ich funkcjonowanie przeznaczono na ten cel kolejne środki z budżetu miasta. W tym roku łącznie 250 tys. zł trafi do: ROD Wiśnia, ROD Aster, ROD Słońce, ROD Kaprys oraz ROD 1000-lecia.

Warto wspomnieć, że ogrody działkowe pojawiły się w Europie przed ponad dwustu laty jako pomoc charytatywna dla najbiedniejszych rodzin. W czasach pierwszej i drugiej wojny światowej, okresie kryzysu lat 30-tych oraz w ciężkich latach powojennych uprawa działki dawała mieszkańcom szansę przetrwania. W Polsce ogródki działkowe pojawiły się z końcem XIX wieku, początkowo na obrzeżach miast, a z czasem stały się zielonymi wyspami w ich centrum. W Zabrzu ogrody działkowe stanowią ważny element miejskiej infrastruktury, skupiając bogate życie lokalne.