Zabrze przestrzenią rozwoju

Trwa remont torowiska przy ul. Wolności

23.03.2023

Przypominamy że Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie realizuje w naszym mieście prace związane z przebudową torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Torową do skrzyżowania z ul. Gen. de Gaulle’a.

Na czas przebudowy torowiska tramwajowego wskazany odcinek ul. Wolności zostanie wyłączony z ruchu pojazdów za wyjątkiem:

  • dojazdu pojazdów zaopatrzenia placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych w obrębie rejonu prowadzonych robót (wjazd pojazdów możliwy będzie wyłącznie od strony Gliwic). Postój w/w pojazdów wyłącznie na czas dostawy/odbioru towaru;
  • dojazdu do Centrum Materiałów Budowalnych (wjazd pojazdów możliwy będzie wyłącznie do strony skrzyżowania z ul. Gen. de Gaulle’a);
  • dojazdu do ul. Torowej oraz do łącznika z ul. Staromiejską (wjazd pojazdów możliwy będzie wyłącznie od strony Gliwic).

Objazd wyłączonego z ruchu odcinka ul. Wolności jest poprowadzony następującymi odcinkami dróg:

  • dla pojazdów jadących od strony Gliwic i dzielnicy Maciejów ulicami: Piłsudskiego, Roosevelta, Gen. de Gaulle’a;
  • dla pojazdów jadących od centrum miasta Zabrze ulicami: Dubiela, Niedziałkowskiego, Trocera.

Utrudnienia w ruchu na tym odcinku drogi potrwają około 3 miesięcy.

Wszystkich mieszkańców i kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania tymczasowego.

Przebudowa tego newralgicznego fragmentu zabrzańskiego torowiska to element realizowanego przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A., „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską. W postępowaniu przetargowym wpłynęło siedem ofert, a za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy TOR-KRAK Sp. z o.o. wartości niemal 10 mln zł netto (blisko 12,3 mln zł brutto). Więcej na temat tej inwestycji przeczytacie Państwo TUTAJ.