Spotkanie z mieszkańcami w dzielnicy Grzybowice

23.03.2023

Wczoraj w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Grzybowicach, odbyło się spotkanie prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik z Radą Dzielnicy oraz mieszkańcami. Poświęcone było realizowanym aktualnie w dzielnicy inwestycjom, a także kolejnym planowanym w najbliższej przyszłości działaniom.

Geopark, który powstaje na terenie zrewitalizowanego przez Miasto byłego wyrobiska gliny, był jednym z głównych tematów spotkania z mieszkańcami oraz Radą Dzielnicy Grzybowice. Podsumowano też wiele innych inwestycji – jak chociażby termomodernizację obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 czy szeroko zakrojoną budowę dróg lokalnych. Rozmawiano też o dalszym rozwoju Grzybowic

– Cieszę się, że wspólnie z mieszkańcami mogliśmy odnieść się do zrealizowanych zadań i inwestycji w dzielnicy. Uwagi i spostrzeżenia uczestników spotkania będą cennym wkładem przy planowaniu kolejnych działań w Zabrzu – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Warto też dodać, że konsekwentna i dobra współpraca z Radą Dzielnicy przynosi wymierne efekty dla lokalnej społeczności.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego; wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.