Już osiem lat II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu współpracuje z Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca

22.03.2023

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kilara w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu odbyły się dzisiaj uroczyste obchody ósmej rocznicy podpisania umowy patronackiej między szkołą a Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca. Była to okazja do podsumowania działań zabrzańskiej młodzieży na rzecz pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca i podopiecznych Fundacji w ramach wolontariatu. Społeczność szkolna oddała również cześć prof. Marianowi Zembali – ambasadorowi szkoły, który odegrał ważną rolę w procesie kształtowania tożsamości liceum.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Rady Miasta Zabrze Dariusz Walerjański, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska, córka prof. Mariana Zembali Joanna Zembala-John, prezes Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca Alicja Chachaj, prezes zarządu Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Adam Konka, oraz przedstawiciele Śląskiego Centrum Chorób serca – dr n. med. Szymon Pawlak, i dr n. med. Joanna Śliwka.

Licealiści wspominali akcje dobroczynne, w których brali udział. Są to liczne inicjatywy uatrakcyjniające pobyt najmłodszym pacjentom Śląskiego Centrum Chorób Serca. Uczniowie organizują koncerty, przedstawienia i różnego rodzaju eventy, aby wywołać uśmiech na twarzach dzieci. W ramach wolontariatu biorą także udział w organizacji wydarzeń sportowych i prozdrowotnych.

Prof. Marian Zembala w 2017 roku został ambasadorem II LO. Społeczność szkolna oddała dziś cześć jego pamięci, a także podkreśliła jego rolę we wskazywaniu drogi, którą powinni iść młodzi ludzie oraz troskę o przygotowanie młodzieży do aktywnego i pełnego empatii życia. Ze wspomnień zgromadzonych osób wyłonił się obraz profesora jako wybitnego naukowca, oddanego lekarza, a także Honorowego Obywatela Zabrza, który swoją tytaniczną pracą zapisał się na trwałe w historii medycyny i naszego miasta.