Zabrze przestrzenią rozwoju

Już jutro – LXV sesja Rady Miasta Zabrze

20.03.2023
Ratusz w Zabrzu

Już w najbliższy wtorek, 21 marca, odbędzie się LXV sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i będzie mieć charakter zdalny. Jej przebieg odbędzie się za pomocą systemu informatycznego, zgodnie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 4 w Zabrzu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego.
  3. Zakończenie obrad.