Zabrze przestrzenią rozwoju

Muzeum Górnictwa Węglowego zdigitalizuje likwidowane kopalnie

17.03.2023

Przy wsparciu w formie obligacji Skarbu Państwa o wartości 85 mln zł Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu poprowadzi projekt digitalizacji dziedzictwa górniczego – likwidowanych zakładów i wyrobisk z urządzeniami.

O projekcie mówił podczas briefingu, który odbył się 16 marca w Łaźni Łańcuszkowej kompleksu Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu dyrektor zarządzającego tym obiektem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Bartłomiej Szewczyk.

– Chcemy zapowiedzieć przekazanie na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu dotacji w formie obligacji Skarbu Państwa o wartości nominalnej 85 mln zł na zadanie związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego górnictwa węgla kamiennego na Górnym Śląsku – poinformował Szewczyk.

Jak przypomniał, restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego ma miejsce w Polsce od ok. 1990 r. Wtedy funkcjonowały w kraju 63 kopalnie z wydobyciem, siedem kopalń było w likwidacji, a jedna w budowie. Sektor zatrudniał wówczas ponad 400 tys. osób. Dzisiaj pozostało 19 kopalń węglowych, zatrudnienie w branży to niespełna 80 tys. osób.

Zaznaczył, że kluczowe pozostaje zachowanie pamięci o górnictwie odchodzącym w przeszłość. Stąd rozwijane już w poprzednich latach w zabrzańskim muzeum projekty skanowania i digitalizowania zbiorów, a także obiektów i urządzeń górniczych – jednak na znacznie mniejszą, niż dotąd, skalę.

– Wsparcie rządowe dla Muzeum Górnictwa Węglowego to bardzo duży przełom, bo otwiera przed nami szansę na zrobienie czegoś, czego jeszcze nikt nie robił, ze względu na brak dostępnej technologii, kiedy likwidowano zagłębia górnicze w Europie Zachodniej – stwierdził podczas konferencji dyrektor MGW w Zabrzu Bartłomiej Szewczyk. – Dzisiaj mamy technologię skanowania 3D, digitalizacji. Dzięki temu możemy po raz pierwszy podejść w skali systemowej do ogromnego zadania, jakim będzie zeskanowanie i cyfryzacja całego zasobu górnictwa węgla kamiennego, które będzie likwidowane – dopowiedział dyrektor MGW.

Uściślił, że przedmiotem projektu będzie zeskanowanie i cyfryzacja obiektów kopalń węglowych przed likwidacją w całości: nie tylko dokumentacji, ale również budynków, budowli, maszyn, urządzeń, ciągów technologicznych, wyposażenia czy wyrobisk. Podkreślił przy tym, że digitalizacja jest nie tylko najtańszą, ale najbardziej akceptowalną formą całościowego zachowania dziedzictwa.

W czwartkowej konferencji prasowej uczestniczyli m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Szwed oraz wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Marek Wesoły.

Cieszę się, że Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego otrzyma obligacje Skarbu Państwa o wartości 85 mln zł na systemową digitalizację, czyli zeskanowanie i udokumentowane zasobów pogórniczych. W ten sposób dołożymy kolejny ważny element w procesie zachowania pamięci o dziedzictwie naszych przodków dla kolejnych pokoleń – komentowała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.