Zabrze przestrzenią rozwoju

Weź udział w programie Stop Smog!

08.03.2023

Przypominamy o trwającym naborze wniosków do Programu STOP SMOG. Nabór wniosków prowadzony będzie do 31 marca.

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym budynkach komunalnych.

Zaplanowany limit wniosków wybranych do dofinansowania – 18

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania: