Zabrze przestrzenią rozwoju

Zabrzańskie obchody 78. rocznicy Tragedii Górnośląskiej

27.01.2023

Z okazji obchodów kolejnej rocznicy Tragedii Górnośląskiej 1945 roku delegacje złożyły dzisiaj kwiaty pod pamiątkową tablicą umieszczoną na frontonie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 maja 19.

W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych naszego miasta na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik. Kwiaty w imieniu miasta składali także zabrzańscy radni oraz dyrektor Biura Prezydenta Miasta Zabrze Jan Pawluch.

Następnie uroczystości zostały przeniesione do Rokitnicy, gdzie złożono kwiaty przy tablicy pamiątkowej poświęconej mieszkańcom Zabrza wywiezionym w 1945 roku do łagrów sowieckich oraz represjonowanym żołnierzom-górnikom pracującym przymusowo w zabrzańskich kopalniach w latach 40. i 50. XX wieku. Tablica usytuowana jest na murze dawnego Ratusza w Rokitnicy.