Wyremontowany zostanie kolejny ważny odcinek zabrzańskiego torowiska

09.01.2023

W sali historycznej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, w obecności prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik, podpisana została dzisiaj umowa z generalnym wykonawcą prac modernizacyjnych torowiska wbudowanego w jezdnię ulicy Wolności w centrum Zabrza. Zadanie obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Miarki do posesji przy ul. Wolności 203-205.

Przebudowa tego newralgicznego fragmentu zabrzańskiego torowiska to element realizowanego przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A., „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską. W postępowaniu przetargowym wpłynęło siedem ofert, a za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy TOR-KRAK Sp. z o.o. wartości niemal 10 mln zł netto (blisko 12,3 mln zł brutto).

– To niezwykle oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, choć trudna do realizacji – komentowała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Będziemy musieli zmierzyć się z czasowymi utrudnieniami, jednak modernizacja umożliwi ruch tramwajów niskopodłogowych. Ułatwią one korzystanie z komunikacji seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Towarzyszący inwestycji remont nawierzchni drogi w znaczącym stopniu poprawi także bezpieczeństwo i komfort kierowców. Łączny koszt modernizacji sieci torowisk tramwajowych w Zabrzu wynosi ponad 200 mln zł, co w znacznym stopniu zostało dofinansowane z pozyskanych z Unii Europejskiej środków. Dzięki naszej decyzji i dobrej współpracy ze spółką Tramwaje Śląskie do tej pory zrealizowane zostały prace m.in.: wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. prof. Religi, na ul. Bytomskiej w Biskupicach, przy ul. Brysza, ul. Lutra i ul. 3 Maja, na pograniczu Zabrza i Bytomia, na pograniczu Zabrza i Gliwic. Obecnie trwa również remont torowiska w Mikulczycach i na Zaborzu. Wspieramy rozwój sieci tramwajowej, ponieważ jest to jeden z najbardziej ekologicznych środków transportu – dopowiedziała prezydent Zabrza.

W imieniu spółki Tramwaje Śląskie S.A. umowę podpisali: członek Zarządu, dyrektor finansowy Henryk Kolender i prokurent, dyrektor techniczno-eksploatacyjny Jacek Kaminiorz, zaś stronę generalnego wykonawcy reprezentował prezes Zarządu TOR-KRAK Sp. z o.o. Wiesław Niedziela.

Inwestycja prowadzona będzie przy całkowitym wstrzymaniu ruchu tramwajów, co skutkuje szeregiem utrudnień w organizacji ruchu tramwajowego, ale także w organizacji naszej pracy. Będziemy musieli między innymi przenieść zaplecze techniczne gliwickiej zajezdni do zajezdni w Bytomiu, która to tymczasowo stanie się domem dla tramwajów kursujących w Zabrzu i okolicy. Bardzo liczymy na duże zaangażowanie, koordynację i współpracę ze strony Miejskim Zarządem Dróg oraz na to, że prace zrealizowane zostaną w zapisanym terminie – powiedział dyrektor Henryk Kolender.

Modernizacją objęty zostanie odcinek dwutorowej linii tramwajowej wbudowanej w jezdnię ul. Wolności o długości ok. 670 m. (tj. ok. 1340 metrów toru pojedynczego). Inwestycja obejmie m.in.: demontaż starej infrastruktury torowej i sieciowej wraz z frezowaniem nawierzchni jezdni, wykonanie prac ziemnych, budowę układu odwodnienia torowiska, przebudowę układu zasilania, przebudowę kolizji infrastruktury podziemnej, wykonanie warstw konstrukcyjnych pod torowiskiem, ułożenie torowiska w technologii prefabrykowanych płyt betonowych z elastycznym montażem szyn w komorach oraz odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni.

Do trzech tygodni po podpisaniu umowy plac budowy zostanie formalnie przekazany generalnemu wykonawcy.

Wstrzymanie ruchu tramwajowego nastąpi w momencie, gdy generalny wykonawca będzie gotów do przystąpienia do prac demontażowych. Wówczas przedstawione zostaną zmiany w organizacji ruchu tramwajowego oraz szczegóły dotyczące autobusowej komunikacji zastępczej.