Zmodernizowano siedzibę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu

08.12.2022

W siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu odbył się dziś uroczysty apel z okazji zakończenia modernizacji garażu głównego. Wzięli w nim udział m.in.: śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jacek Kleszczewski, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, posłanka na Sejm IX kadencji Barbara Dziuk oraz śląski wojewódzki konserwator zabytków Łukasz Konarzewski.

– To miejsce ma duszę! Zawsze mówię, że w Zabrzu mamy najpiękniejszy budynek strażnicy w całym województwie śląskim. Jestem niesamowicie wdzięczny, że w naszym mieście siada się do rozmów i podejmuje decyzje, by wspólnie ciągnąć do przodu wóz z napisem Państwowa Straż Pożarna. Nowe bramy, które dzisiaj oficjalnie oddajemy do użytku, zostaną tutaj dla przyszłych pokoleń – mówił w trakcie apelu nadbryg. Jacek Kleszczewski. – Dziękuję konserwatorowi zabytków, Łukaszowi Konarzewskiemu, że także dzięki jego wsparciu jesteśmy teraz w miejscu, które jest jasne, czyste i przede wszystkim funkcjonalne – dodał.

– Ta inwestycja to efekt połączenia sił, synergii pracy wielu zabrzańskich podmiotów. Dzięki temu udało się wspólnie wypracować kompromisowe rozwiązanie, dzięki któremu strażacy mogą dziś sprawnie i bezpiecznie wyjeżdżać przez te szersze bramy by pomagać naszym mieszkańcom – komentowała w trakcie dzisiejszej uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowani byli w przeprowadzone tutaj prace i odważne decyzje. To dzięki Waszej determinacji ten piękny budynek może dzisiaj nie tylko zachwycać, ale przede wszystkim pełnić swoją funkcję.

Budynek, w którym mieści się dzisiaj siedziba Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu wzniesiony został na początku XX wieku według projektu Konrada Segnitza i Maxa Bogatzka na potrzeby zakładowego ochotniczego oddziału straży pożarnej przy Hucie Donnersmarcka (Huta Zabrze). W 1913 roku oddany został do użytku istniejący do dziś budynek o konstrukcji szkieletowej, którego współczesny garaż pełnił pierwotnie funkcję stajni. W ramach przeprowadzonych prac poszerzone o 40 cm zostało światło bram wjazdowych. Wysłużone skrzydła drzwiowe zastąpione zostały przez zautomatyzowane bramy, które są sterowane ze stanowiska dowodzenia, co znacząco skróciło czas potrzebny na wyruszenie zastępu do interwencji. Zainstalowane zostały również cztery nowoczesne nagrzewnice, a instalacje zinwentaryzowano i zmodernizowano. Koszt całej inwestycji przekroczył 550 tys. złotych. Połowa środków została przekazana przez Miasto Zabrze, natomiast pozostała część została przekazana przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Ponadto strażacy własnym sumptem wyremontowali część socjalną przylegająca bezpośrednio do garażu. Dzięki adaptacji pomieszczeń wydzielone zostały trzy strefy: czysta, pośrednia i brudna oraz stworzona została pralnia. Wszystkie te inwestycje przyczynią się bezpośrednio do skrócenia czasu potrzebnego strażakom na wyruszenie do akcji, a jednocześnie znacząco poprawią komfort pracy i bezpieczeństwo.

Warto zaznaczyć, że rocznie zabrzańska PSP podejmuje ponad 2 tysiące interwencji, a w bieżącym roku odnotowano ich już blisko 2,5 tysiąca.

W tym roku świętowany jest również jubileusz 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu. Z tej okazji ustanowiony został pamiątkowy medal. W trakcie dzisiejszego uroczystego apelu za wieloletnią współpracę z Komendą Miejską PSP w Zabrzu Komendant Miejski PSP w Zabrzu st. bryg. Tomasz Bajerczak wręczył szczególne wyróżnienie śląskiemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków Łukaszowi Konarzewskiemu.