Za nami Międzynarodowe Dni Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu

08.12.2022

W naszym mieście zakończyły się obchody Międzynarodowych Dni Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu. We wtorek, w Klubie Biznesowym Areny Zabrze, odbył się pierwszy dzień Międzynarodowej Konferencji pn. „Droga do niezależności – formy wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin”. Natomiast wczoraj odbył się „Dzień Wolontariatu”, w trakcie którego rozstrzygnięty został konkurs „Wolontariusz Roku”.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele zabrzańskiego samorządu, w tym zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski, naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu Czesława Winecka oraz pełnomocnik prezydenta Miasta Zabrze ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Jan Szulik, przedstawiciele ośrodków pracujących na co dzień na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, Domów Pomocy Społecznej. Wśród uczestników byli też nauczyciele, psychologowie, rehabilitanci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Z wykładami wystąpili m.in.: Jan Wroński – dyrektor Oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Maria Flanczewska-Wolny – kierownik Ośrodka Wsparcia i Testów w Sosnowcu, Helena Budzanowska – prezes Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod Nazwą „Razem” oraz Alfred Haug – były koordynator ds. osób niepełnosprawnych Miasta Essen.

Z kolei wczoraj w zabrzańskim Multikinie w trakcie uroczystych obchodów Dnia Wolontariusza zostały wręczone wyróżnienia „Wolontariusz Roku”. Na wniosek Kapituły zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski uhonorował nagrodzonych w dwóch kategoriach – indywidualnej i zespołowej. W ten sposób kolejny raz doceniono społeczników działających na rzecz środowiska lokalnego naszego miasta.

–  Dziękuję Państwu za ciężką, bezinteresowną pracę i za to, że to właśnie Wy wyciągacie rękę do potrzebujących. Co roku spotykamy się, aby uhonorować ludzi z wielkim sercem. Państwa zaangażowanie pokazuje ogrom pracy, jaką codziennie wykonujecie. Dziękuję za każdą wyciągniętą dłoń i za każde Państwa dzieło, które zbliża nas do siebie. Cieszę się, że znów możemy w tym gronie świętować ten wyjątkowy dzień. – powiedział podczas wydarzenia Krzysztof Lewandowski, zastępca prezydenta Miasta Zabrze.

Tytuł „ Wolontariusz Roku” ma na celu uhonorowanie dobroczynnej działalności wolontariuszy, którzy bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Zabrza. Przyznawany jest nieprzerwanie od 2003 roku w kategorii indywidualnej i zespołowej. Do tytułu mogą być nominowane osoby fizyczne, które aktywnie prowadziły działania na zasadzie pracy społecznej. Kandydatów zgłaszają instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne, korzystające z pomocy wolontariuszy. Każda organizacja zgłasza jednego kandydata i jeden zespół.

W tegorocznej edycji, w kategorii indywidualnej, tytuł „Wolontariusza Roku” otrzymali:

  • Paulina Sorychta, Teresa Łochocka, Elżbieta Godyń oraz Sebastian Dziębowski.

W kategorii zespołowej tytuł „ Wolontariusza Roku” otrzymał zespół w składzie:

  • Dagmara Ilnicka, Ewelina Mędak oraz Magdalena Zmyślony-Pleśniak – zespół rekomendowany przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział w Zabrzu.

Nominacje do tytułu „ Wolontariusz Roku” w kategorii indywidualnej otrzymali:

  • Patrycja Szczurowska oraz Barbara Rucińska.

Nominacje do tytułu „ Wolontariusz Roku” w kategorii zespołowej otrzymali:

  • Miłosz Cimcioch, Izabela Dudzik, Agnieszka Gaponik, Katarzyna Gubała, Mariusz Stachowiak, Joanna Ulfik,
  • Krystian Burek, Mateusz Lukoszek, Tomasz Nowicki, Magdalena Stępień,
  • Karina Klupa, Izabela Łuszczak,
  • Ewa Deszczyńska, Grażyna Dyrda, Aniela i Edward Growiec, Regina Krawczyk oraz Barbara Romaniuk.