Barbórka 2022

04.12.2022

Barbórka to czas wspólnego świętowania, który wpisuje się w naszą śląską tożsamość.

Podczas obchodów górniczy stan manifestuje dumę i poczucie solidarności, które wypływają z wielowiekowych tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Z okazji dzisiejszego święta wszystkim górnikom i osobom, które związały swoje życie z górnictwem oraz ich rodzinom życzę nieustającej opieki Świętej Barbary oraz tyle wyjazdów ile zjazdów pod ziemię.

Życzę także satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć zawodowych oraz zdrowia i szczęścia w życiu osobistym.

ze Śląskim Szczęść Boże
Małgorzata Mańka-Szulik
prezydent Zabrza