W poniedziałek rusza dodatkowy nabór wniosków w ramach projektu „Dbaj o powietrze 2.0”

25.11.2022

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza dodatkowy nabór uzupełniający do Projektu pn.: „DBAJ O POWIETRZE 2.0 – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”.

Projekt „DBAJ O POWIETRZE 2.0 – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” współfinansowany jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 20 tys. zł.

Gdzie można uzyskać informacje o Projekcie:

  1. telefonicznie pod nr 32/37-33-445, 32/37-33-488 codziennie, z wyjątkiem dni świątecznych, sobót i niedziel w godz. 800-1500 ;
  2. w punkcie informacyjnym mieszczącym się na terenie Centrum Handlowego M1 przy ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1 w Zabrzu (obok Media Markt). Punkt czynny w poniedziałki w godzinach 900-1300 i czwartki w godz. 1300– 1700, w terminie od 28 listopada. do 30 grudnia (z wyjątkiem dni świątecznych);
  3. na stronie internetowej www.miastozabrze.pl w zakładce Dla Mieszkańców – Ekologia – Dofinansowanie.  

Termin składania deklaracji udziału w projekcie: 28.11.2022 r. – 30.12.2022 r.

Przewidywany termin realizacji projektu: do końca czerwca 2023 r. 

Sposób i miejsce składania deklaracji udziału wprojekcie:

Deklarację udziału w formie papierowej należy włożyć do koperty. Koperta powinna być zamknięta i dodatkowo opisana w następujący sposób: „DBAJ O POWIETRZE 2.0”.

Kopertę z deklaracją należy złożyć osobiście w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro pok. 211). O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność złożenia deklaracji, o której decyduje data stempla wpływu do Wydziału Ekologii.

W projekcie mogą uczestniczyć właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy w terminie od 1 stycznia 2021 r.  wymienili stary kocioł na ekologiczne źródło ciepła lub wykonają modernizację w pierwszym półroczu 2023 r.

Załączniki:

  1. Regulamin naboru uczestników Projektu „DBAJ O POWIETRZE 2.0 – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” przyjęty Zarządzeniem nr 765/WE/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 15 września 2021r.;
  2. Deklaracja udziału w Projekcie wraz z załącznikami 1a) i 1b);