Uczniowie Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego podsumowali obchody 100-lecia miasta

24.11.2022

„Inne czasy, to samo miasto, zawsze zabrzanie” pod takim hasłem uczniowie Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego podsumowali projekty, w których brali udział z okazji stulecia nadania Zabrzu praw miejskich. Podczas gali zaprezentowano szereg zrealizowanych inicjatyw m.in. prace w Miejskim Ogrodzie Botanicznym, rajd rowerowy, a także filmy o naszym mieście.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Rady Miasta Zabrze Dariusz Walerjański, dyrektor Miejskiego Ogrodu Botanicznego Agnieszka Zawisza – Raszka, dyrektor Muzeum Miejskiego w Zabrzu Elżbieta Dębowska oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu Katarzyna Flak.

W ramach obchodów stulecia miasta uczniowie placówki, którzy kształcą się na kierunku geodezja i architektura krajobrazu uczestniczyli w pracach w sąsiadującym ze szkołą Miejskim Ogrodzie Botanicznym. Stworzyli również mapę sytuacyjno-wysokościową MOB-u oraz prowadzili pomiary geodezyjne. Kolejną inicjatywą był rajd rowerowy „100 km na 100-lecie Zabrza”, podczas którego uczniowie Centrum odwiedzili najważniejsze miejsca Zabrza, a także miast sąsiednich. Uczestnicy obejrzeli również filmy, na których przedstawiono obrazy z naszej Małej Ojczyzny zarówno w odsłonie współczesnej, jak i lat minionych. Zwieńczeniem wydarzenia było zwiedzanie wystawy starych pocztówek, fotografii, książeczek o tematyce śląskiej oraz makiet wykonanych przez uczniów klas budowlanych.

Przedstawiliście dzisiaj sceny z życia naszego miasta, które pokazują, jak ono się zmieniło na przestrzeni lat. Od wsi, której prężny rozwój zapoczątkowało odkrycie złóż węgla na naszych terenach, staliśmy się ośrodkiem przemysłu ciężkiego. Po tej erze szukaliśmy nowych kierunków, które dziś są drogowskazem rozwoju miasta. Wasze zaangażowanie w obchody stulecia Zabrza pokazuje, że wartości wypracowywane przez przeszłe pokolenia w naszym mieście są przez Was kontynuowane. To Wy jesteście przyszłością tego miasta, cieszę się, że kultywujecie ideę lokalnego patriotyzmu – zwracała się do zgromadzonych uczniów prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

O wrażenia artystyczne zadbały uczennice z klasy reklamy, które zachwyciły wykonaniem utworu Grzegorza Poloczka „Tu kaj życie się zaczyno”. Uczestnicy gali ze wzruszeniem wysłuchali również historii Zabrza w gwarze śląskiej, którą przedstawiła Urszula Dziambor.

Kiedyś ino lasy i łąki sam boły. I jak to się stało, że nojpiykniyjsze miasto na ziymi w tym koncie świata powstało? Nasze prababki, starziki i przeszłe poklynia to pamiyntało jak sam te miasto się budowało – zaczęła swoją opowieść uczennica – (…) I momy globalno wioska, a jedyn od drugiego jakby oddalony… (…) Te telefony z rąk naszych poodkładomy i znalezymy czas dla familiji, znajomych i kożdy bydzie zadowlony. I bydzie w tym Zobrzu dzioło się wiela dobrego, ale kożdy musi dołożyć tu konsek serca swojego – tym optymistycznym przesłaniem zakończyła swoje przemówienie.